Bağlamaz firdevse gönlünü Kalatayı gören

Servi anmaz onda ol serv-i dilârâyı gören

 

Bir firengî şîveli İsayî gördüm onda kim

Lebleri dirisidür der idi İsâyı gören

 

Akl u fehmin dîn ü îmânın nice zabt eylesün

Kâfir olur hey müselmânlar o tersâyı gören

 

Kevseri anmaz ol içdiği mey-i nâbı içen

Mescide varmaz o varduğı kilisâyı gören

 

Bir Frengi kafir olduğunu bilürdi Avniya

Belün ü boynunda zünnari çelipayı gören.

 

Günümüz Türkçesi

 

Galata’yı gören gönlünü Firdevs Cennet Bahçesine bağlamaz

Gönlü ihya eden o Ulu’yu (başkanı) gören başka bir Ulu’nun ismini asla anmaz.

 

Bir Hıristiyan aksanlı(şiveli) Hz İsa’yı gördüm onda ki

Hz İsa’yı görenin dudakları Hz İsa’nın diri olduğuna şahadet eder.

 

Aklın dinini ve imanını nasıl korusun!

O Hıristiyan’ı gören tüm Müslümanlar kâfir olur.

 

Nebi’nin (Hz İsa’nın) o içtiğini içenler Kevser’i (Ehli Beyti) anmaz olur.

Onun olduğu o kiliseye varan Mescide gitmez olur.

 

Belindeki Hıristiyan kuşağını, boynundaki haçı gören;

Bir Hıristiyan kafir olduğunu bilirdi Avniya.