Birinci, ikinci sayfa Kur’an’da         

Duaya açılmış manevi eller.

Mekke’yle, Medine ayni zamanda          

Duaya açılmış manevi eller.

Medine Bakara, Mekke Fatiha.        

“Hamd” alemler Rabbı tek Allah'a

Kur’an üstüne söz olurmu daha            

 Duaya açılmış manevi eller.

Ne güzel yapılmış benzersiz tertip,       

Okutur, okunur içini çekip.

Bitirirsin nihayet “âmin” deyip.                 

Duaya açılmış manevi eller.

Kur’an yedi ayette özetlenmiş.    

Beş ayet içinde tevhit bitmemiş.

İman edenler evvelden netlenmiş  

Duaya açılmış manevi eller.

Kudüs, Kâbe, Ravza ,Bedir, Uhut.        

İstanbul, Çanakkale, Roma hudut.

Geçmişten geleceğe bağlar mevcut.    

Duaya açılmış manevi eller.

Namazda, Cumada, seher vaktinde.          

Miraçta, Kadirde diğer kandilde

Rabbinin rızası tek talep dilde.       

Duaya açılmış manevi eller.

Minarelerle, camiler, mescitler.     

 Mümin kuldaki niyetler, ümitler.

Allah yolunda can veren yiğitler.      

Duaya açılmış manevi eller.

Mecnun olunmaz Hakk’a inanmadan.

Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan

Gecede, gündüzde hiç kapanmadan

Duaya açılmış manevi eller.

ORHAN AFACAN

02.05.2015-izmir