Türk edebiyatında “manzum” sözü şiir biçiminde yazılan eser anlamında kullanılmaktadır. Eskiden yaygın olarak kullanılan manzum kelimesi yerine bugün “şiir” kelimesi kullanılmaktadır.

Manzum kelimesi nazım kelimesinden türetilmiş Arapça bir kelimedir. Nazım “şiir” anlamına gelmektedir. “Manzum” kelimesi ise şiir biçimindeki eser anlamında kullanılmaktadır.

Aşağıdaki kelimeler aynı kökten türemiş kelimelerdir. Tümü şiir ile ilgilidir.

- Nizam: Düzenli

- Nazım: Şiir

- Manzum: Şiir Biçiminde Eser

- Manzume: Şiir biçiminde belli bir amaç doğrultusunda yazılmış eser

Örnek kullanım: “Şairin manzum mektupları tekrar gündeme geldi.”

Manzum Örneği (Şiir)

Masal

Çocuk gönlüm kaygılardan âzâde;

Yüzlerde nur, ekinlerde bereket;

At üstünde mor kâküllü şehzade:

Unutmaya başladığım memleket

 

Şakağımda annemin sıcak dizi,

Kulağımda falcı kadının sözü,

Göl başında padişahın üç kızı,

Alaylarla Kaf dağına hareket.

Orhan Veli Kanık

Ayrıca bakınız... Manzume Nedir?