GÜZEL SANAT DALLARI NELERDİR?

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Güzel Sanat Çeşitleri

Güzel sanatlar, kullandıkları malzeme, içerik özellikleri, ileti, oluşma şekilleri ve mahiyetleri yönünden türlere ayrılır.

1-          PLASTİK SANATLAR

a-      Resim

b-      Heykel

c-       Mimari

2-          FONETİK SANATLAR

a-      Müzik

b-      Edebiyat

3-          RİTMİK SANATLAR

a-      Tiyatro

b-      Opera

c-       Bale

d-      Operet

e-      Pandomima

4-          KARMA SANATLAR (Ritmik ve Fonetik Karması)

a-      Tiyatro

b-      Sinema

c-       Opera

d-      Bale

e-      Operet

Plastik sanatlar: Kil, alçı, taş ve boya benzeri malzemeler kullanılarak oluşturulan sanat ürünleri oldukları için resim, heykel ve mimari eserleri “Plastik sanatlar” olarak bilinir. Plastik sanatlar tarihin en eski sanatlarıdır.

Fonetik Sanatlar: Ses ve tınıya dayalı güzel sanat dalları genel olarak Fonetik sanatlar olarak adlandırılır. Sanatçı düzensiz olarak doğada bulunan sesleri ve tınıları taklit ya da belli bir düzene koyma yolu ile sanat eserini oluşturur. Ses malzemesi bir fonetik güzel sanat dalı olan edebiyatta dili, lisanı ifade eder. Buradan hareketle edebiyatın malzemesi ses değil dil olduğu görülür.

Ritmik Sanatlar: Bu sanat gurubunun malzemesi doğa taklidi hareketlerdir. Bu sanat dallarında örneğin tiyatroda sanatçı, günlük hayatta insanın ve onun hem diğer insanlarla hem de doğa ile olan münasebetini taklit etmektedir. İleti alıcıya hareketler yolu ile aktarılır. Bu hareketler gelişigüzel değildir. Sanatçı hareketlerden güzel bir ritim oluşturur.

Karma Sanatlar: Bu sanatlar birçok sanat dalının malzemesini kullandığı için karma olarak nitelendirilir. Örneğin sinema hem dili hem hareketi kullanmaktadır. Yine sinemanın malzemesi aynı zamanda resmi kullanmaktadır.

Sanat Nedir?

Sanat gerçek dünya ile hayal dünyası arasında bir köprüdür. Doğada mükemmel olarak bulunan her türlü eşya, varlık ya da nesne sanatçının elinde yeniden şekillendirilir. Bu yeni şekil bir taklit değildir. Sanatçı eserini yeniden şekillendirirken kendi kişiliğini eserine koyar; böylelikle ortaya çıkan ürüne sanat eseri; bu uğraşa ise sanat denir.

Sanat eserinin özellikleri:

1-      Sanat eserinin en önemli özelliği özgünlüktür.

2-      Sanat eseri güzelliği ile belli bir topluluk tarafından kabul görür.

3-      Sanat eseri çok anlamlıdır. Bir filmin birden çok kere izlenmesi ya da bir kitabın yeniden okunması sanat eserinin bu özelliğine işaret eder.

4-      Sanat eserinin güzelliği kalıcıdır.

5-      Sanat eseri bir toplumun gelişmesine katkıda bulunur.

 

Geniş bilgi için bakınız...

(sanat eserlerinin ayırıcı özellikleri, sanat - zanaat farkı)