9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KONU LİSTESİ

İlgili başlığa tıklayarak konu hakkındaki makaleye ulaşabilirsiniz.

I. ÜNİTE: GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT

                          1-               Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri

                          2-               Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi

                          3-               Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve önemi

                          4-               Metin

                          5-               Edebi Metin

II. ÜNİTE: COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

                          1-          Şiir inceleme Yöntemi

-              Zihniyet

-              Yapı

-              Tema

-              Şiir Dili

-              Ahenk (Ses ve Ritim)

-              Gerçeklik ve Anlam

-              Şiir ve Gelenek

-              Yorum

-              Metin ve Şair

                          2-               Şiir Okuma

                          3-               Manzume ve Şiir

III. ÜNİTE: OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

                          1-              Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinleri Tanıma ve Gruplandırma (Masal ve Destandan Hikaye ve Romana: Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)

                          Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi

-             Metin ve Zihniyet

-              Yapı (Olay örgüsü. Kişiler, Mekân, Zaman)

-              Tema

-              Dil ve Anlatım

-              Masal

-              Fabl

-              Destan

-             Halk Hikayesi

-              Mesnevi

-              Manzum Hikaye

-              Hikaye (Modern)

-              Roman

3-            Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma

                          4-               Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

(Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modem Tiyatro Metinlerine)

-              Karagöz ve Hacivat

-              Orta Oyunu

-              Meddah

-             Köy Seyirlik Oyunları

Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri Tanıma (Tiyatro)

-             Trajedi

-              Komedi

-              Dram

-              Pandomima

-              Kukla

-              Çağdaş Dram

-              Epik Tiyatro

IV. ÜNİTE: ÖĞRETİCİ METİNLER

                          1-           Öğretici Metinleri inceleme Yöntemi

-              Metin ve Zihniyet

-              Yapı (Plan)

-              Ana Düşünce

-              Dil ve Anlatım

-              Metin ve Gelenek

-              Anlam-Yorum

-              Metin ve Yazar

                          2-          Öğretici Metinleri Okuma