Bir edebi terim olarak Küçürek hikaye(minimal) en az sözcük ile derin anlam oluşturma olarak tanımlanabilir. Küçürek hikaye yazarları eylemleri niteleyen belirteçlerden (zarf) kaçınır. Yazar ima  ve ipuçları yolu ile okuru harekete geçirip bir düşünceyi hatırlatma veya benimsetme amacı güder. Tercih okura bırakılır.

Aşağıda bu hikayelerden örnekler yer almaktadır:

Örnek 1:

Ferit Edgü

 Adlar

Ne var ki, benim ne kapanını var, ne de öksem; ne ağım var; ne de kafesim. Ne de kuşlarla ilgili bilgim, gözlemim, deneyimim. Bu bahar günlerinde, her sabah, gün doğarken, bahçedeki çama tüneyen bir kuş ötüyor. Ama ben, onun bir ispinoz mu, florya mı, iskete mi, saka mı, yoksa bir bülbül mü olduğunu bilmiyorum

Son Yüzücü

Yaşı belirsiz bir kadın, başında bir hasır şapka, elinde bir hasır sepet, çıplaklığını bir parça örten tek parça kara mayosu içinde, kumsalda yavaş yavaş denize doğru ilerliyor. Denize vardığında, sepeti kumların üzerine bırakıyor çok yavaş bir hareketle, sonra uzun pembe kurdeleli hasır şapkasını çıkarıp, sepetin üzerine bırakıyor, ağır çekim bir filmdeki gibi. Duruyor, denize, denizden ötelere bakıyor. Sonra ürkek adımlarla denize doğru ilerliyor. Denize vardığında ilkin, sağ ayağını denize sokuyor.

Aykırı

Nereye? dedim. Daha oyuna yeni başladık. Oyun oynayacak vaktim yok, dedi velet. Aranıza, ne mene kişiler olduğunu gönnek için katılmıştım ben. Bakındı, dedim. Böyle konuşmayı kim öğretti sana? Hadi yollan ana kuzusu, süt kokan ağzınla bir daha da aramıza katılmaya kalkışına. Anan da böylece, gece yarıları seni aramak için buralara uğrayıp,

Örnek 2: Necati Tosuner

“Ve sırtım öyle orta yerde dururken

kara… Kapkara gözlükler takıyorum

insan içine çıktıkça-gizlenmek için.

Karşısı

kim kimi seviyor duvarı, dalgakıran

Ve kırılgan dalgalar

uzakta.”

“İçimdeki yangın gözlerimi yaşarttı,

Yağmura sığındım dışarıda”

“Kış balkonunda yaz kalabalığı,

Karşı cam gölgesinde yağmur”

“Derdimi benden alan ellerin,

Yaşanılmışın sevinci, yitirilmişin üzüncü ellerin”

Örnek 3: Sevim Burak / Afrika Dansı

Hangisi daha ziyade hoşunuza giderse onu intihap ediniz

Siyahı daha ziyade severim

Bana bir kat elbise ölçüsü alınız

Ne biçimde olsun?

şimdiki modaya göre nasıl giyiyorlar ise öyle yapınız

Elbisem hazır mıdır?

Hayır efendim

Yalnız setrenizi getirdim

Bakayım prova edeyim iyi geliyor mu?

Vücudumu çok sıkıyor

Boyu çok uzun

Tamam, boyunuza göredir

“Şimdiki modaya göre nasıl giyiyorlar ise öyle yapınız

Vücudumu çok sıkıyor

Efendim Şimdiki moda böyledir.

Ben isterimi ki vücudum rahat etsin