Tanzimat Dönemi Yazar ve Şairler

1-        Ahmet Cevdet Paşa

Ahmet Cevdet Paşa Encümen-i Daniş’in önemli bir üyesidir. 1822-1895 yılları arasında yaşamıştır. Tanzimat’ın diğer sanatçıları gibi Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından destek görmüştür. Cevdet Paşa tanınmış bir aileden gelmektedir. Dedesi Pulatkıran Ahmet Ağa 1711 Prut savaşına katılmış bir askerdir. Cevdet Paşa küçüklükten iyi bir medrese eğitimi almış zeki, çalışkan, azimli bir insandır. Osmanlıda çeşitli devlet kademelerinde görev almıştır. Cevdet ismi ona devrin tanınmış sanatçılarından şair Fehim tarafından verilmiştir. Devrin diğer sanatçıları gibi Avrupa’ya hayran ve  Batılılaşma yanlısıdır.

Cevdet Paşa tarih, dilbilimi, mantık, felsefe, hukuk gibi birçok bilim dalında eser vermiş, çalışkan bir insandır. Eserlerini devrin ihtiyaçlarını da gözeterek görev icabı yazmıştır.

Eserleri:

ahmet cevdetTarih-i Cevdet: 1774’ten 1826 yılına kadar geçen süreyi kapmayan bir tarih kitabıdır. Hammer tarihini tamamlamak üzere devlet tarafından özellikle görevlendirilmiştir. Eser 30 yıllık bir çalışma ile oluşturulmuştur.

Tezakir-i Cevdet ve Maruzat: Özellikle Tanzimat döneminin siyasi, sosyal, kültürel … olayların anlatması yönü ile önemli bir anı kitabıdır.

Kısas-ı Embiya: Peygamberler tarihi  

Mecelle: Medeni hukuk kitabı

Belagat- ı Osmaniye: Edebi bilgiler kitabı

Kavaid-i Osmaniye: Dil bilgisi kitabı