Türk Halk Şiiri

Halk Şiirinin Özellikleri

Halk şiiri deyince akla halkın kendi içinde kendi kültür, dil ve deneyimleri ile ürettiği türkü, mani, koşma, destan gibi ürünler gelmektedir. Bunların bazıları halkın ortak malı iken (anonim) bazıları belli şairler tarafından söylenmiştir. Bu şiir geleneğinin de klasik şiirimizde olduğu gibi kendine özgü ölçüsü, şekilleri ve dil-üslubu vardır. Halk şiiri tarihin her döneminde varlığını korumuştur. Din, dil, coğrafya gibi değişimlerden etkilenmiş; toplumsal hayatta meydana gelen değişmeler ile söyleyişini güçlendirerek zenginleştirmiştir. Özellikle İslam kültür ve medeniyetinin yoğun etkisi altında kaldığı dönemlerde etki gücü artmıştır. Bu dönemde halk şiiri içinde Tasavvuf şiiri (Tekke şiiri) olarak adlandırılan yeni bir şiir tarzı ortaya çıkmıştır.

Halk Şiirinin Özellikleri

-         Halk şiiri adından da anlaşılacağı üzere halkın dil ve kültürü ile beslenen yerli mahalli bir şiirdir.

-         Halk şiiri halka hitap eder. Bu nedenle dili sadedir. Söyleyişte halk kültürüne ait deyim, atasözleri ve mecazlar kullanılır.

-         Halk şiirinde sade bir söyleyiş hakimdir. Söyleyişte benzetmeler ve mecazlar sıkça kullanılır.

-         Halk şiirinde hece ölçüsü kullanılır.

-         Halk şiiri genellikle yarım kafiye ve redifler kullanılır.

-         Halk şiiri ozan, aşık denilen saz şairleri tarafından söylenmiş ve günümüze taşınmıştır.

-         Halk şiiri koşma, semai, varsağı, destan, mani, türkü gibi biçimler ve güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türlerden oluşur.

-         Halk şairler medrese eğitimi almamış; fakat bilgili, aydın insanlardır.

Halk şiiri zaman içinde belli kollara ayrılmıştır. Bunlar şu şekildedir:

                          a-               Anonim Halk Şiiri

                          b-               Aşık Tarzı Halk Şiiri

                          c-               Dini Tasavvufi Türk Şiiri (Tekke Şiiri)