Anonim Edebiyat

Edebiyatta Anonim kavramı söyleyeni belli olmayan eser anlamında kullanılmaktadır. Halk edebiyatında bilinen birçok ürünün tam olarak ne zaman ve ilk olarak kim tarafından söylendiği bilinmemektedir. Bu ürünler çok defa ilk söylendikleri gibi kalmamış ilerleyen zamanlarda asıl şekillerini kaybetmemekle birlikte değişikliğe uğramıştır. Bu değişim genellikle olumlu yöndedir. Örneğin anonim bir destan ilerleyen yüzyıllarda dil, söyleyiş ve içerik olarak zenginleşir; veya bir türkü söylendiği yörenin dil- üslup ve kültür özelliklerinden etkilenerek en güzel şekliyle yaşamaya devam eder. Anonim eserlerin elbette bir ilk söyleyeni vardır; fakat bu kişinin bilinmemesi ve bu eserin zaman içinde değişime uğraması eseri anonim hale getirmiştir.

Not: Müellifi –yazarı- belli olmayan eser ile anonim eser birbiri ile karıştırılmamalıdır. Yazarı belli olmayan bir eserin anonim olarak kabul edilmesi onun farklı şekillerinin olması, zaman içinde değişime uğraması gerekir. Örneğin bin yıl önce yazılmış bir tıp kitabı yazarı belli olmasa da anonim olarak kabul edilmez.

Anonim Halk Şiirinin Özellikleri

Anonim edebiyat ürünlerinin yazarları, şairleri belli değildir.

Bu ürünler halkın kültür, dil ve anlayışının birer yansımasıdır.

Çoğu sözlü geleneğe dayanır. Zaman içinde değişime uğrar. Aynı eserin farklı coğrafyalarda özellikle dil olarak değiştiği görülür.

Dil ve biçim özellikleri halk şiiri ile aynıdır. Hece ölçüsü kullanılır, yarım kafiye tercih edilir, dil sadedir.

Anonim edebiyat ürünlerinin birçoğu savaş, göç, küçük veya büyük afetler, üzücü ölümler sonucu ortaya çıkar.

Anonim birçok ürünün farklı coğrafyalarda varyantları bulunur.

Dış etkilere kapalıdır.

(bkn: anonymous)

Anonim Halk Şiirinin Nazım Biçimleri

                          1-               Mani

                          2-               Türkü