9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Şiir İnceleme

ŞİİR İNCELEME YÖNTEMİ Şiir Nasıl İncelenir? Şiir İnceleme

Devamını Oku
Metin ve Yapı (kişi, yer, zaman, olay, anlatıcı)

OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLERDE YAPI Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı

Devamını Oku
Manzume Nedir?

MANZUMENİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ Eski dilde metinleri ayırmak için “manzum” ve “ mensur” (nazım

Devamını Oku
Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi

EDEBİYATA YARDIMCI BİLİM DALLARI Edebiyata Yakın Bilimler Edebiyat

Devamını Oku
Hikaye Türü ve Özellikleri (Çağdaş)

HİKAYE NEDİR? Öykü – Hikaye Türünün Tarihsel Gelişimi Gerçek hayattan,

Devamını Oku
Köy Seyirlik Oyunları

KÖY SEYİRLİK TÜRÜ OYUNLAR VE ÖZELLİKLERİ Köylerde Oynanan Oyunlar, Halk

Devamını Oku
Şiirde Tema

ŞİİRDE TEMA, KONU VE ANA FİKİR Şiirin Temasını ve Konusunu

Devamını Oku
Metin Nedir?

METİNLER Yazılı ya da Basma Eser Bir olay,

Devamını Oku
Roman Türü ve Özellikleri

ROMAN NEDİR? Roman ve Hikaye Arasındaki Farklar Romanın özellikleri Uzun

Devamını Oku
Manzume ve Şiir Farkı

MANZUM, MENSUR VE MANZUME KAVRAMLARI Manzumeyi Şiirden Ayıran Özellikler Manzume

Devamını Oku
Şiirde Yapı

ŞİİRDE YAPI ÖZELLİKLERİ Şiirin Yapısını Oluşturan Unsurlar Şiir Biçim Özellikleri

Devamını Oku
Halk Hikayesi Türü ve Özellikleri

HALK HİKAYESİ Halk Hikayelerinin Oluşumu Halk Hikayesi Çeşitleri Türk edebiyatında

Devamını Oku

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Dede Korkut Hikayeleri ve Özellikleri

XIV. Asır Destani Türk Edebiyatı, Korkut Ata Dede Korkut Kimdir?

Devamını Oku
Halk Hikayeleri

XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Olay Çevresinde

Devamını Oku
Türk Edebiyatının Dönemleri

Türk Edebiyatının Dönemleri, Milli Edebiyat, Göktürk Edebiyatı  Edebiyat hangi

Devamını Oku
10. Sınıf Mesnevi Türü ve Özellikleri (XIII- XIV. yy.)

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler - Mesnevi (XIII- XIV. yy.)

Devamını Oku
Karahanlı Dönemi İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI – XII. Yy)

İSLAMİ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ (XI- XII. YY.)

Devamını Oku
Türk Destanlarında Mitolojik Öğeler

Doğa Motifleri Demir:  Demir eski Türklerde hem bir yaşam gereci

Devamını Oku
Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

DESTAN DEVRİ YAZILI EDEBİYAT İlk Yazılı Edebiyat Ürünleri, İlk Yazarlar

Devamını Oku
Meddah (Klasik Türk Tiyatrosu)

XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Olay Çevresinde

Devamını Oku
Divan Şiiri (Klasik Türk Şiiri)

ESKİ TÜRK EDEBİYATI KLASİK ŞİİR Klasik Edebiyatta büyük yazar ve

Devamını Oku
Karagöz ve Hacivat

KARAGÖZ İLE HACİVAT HAKKINDA GENİŞ BİLGİ 10. Sınıf Göstermeye Bağlı

Devamını Oku
Aşık Tarzı Halk Şiiri

Aşık Geleneği Aşık Tarzı Halk Şiirinin Özellikleri Halk şiirinde eline

Devamını Oku
Dini Tasavvufi Türk Şiiri Nazım Türleri

Tekke Şiiri? Tekke Şiirinin Özellikleri Dini tasavvufi halk şiiri konularına

Devamını Oku

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu (1860-1896)

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Tanzimat Döneminin Genel Özellikleri Batı etkisinde

Devamını Oku
Servet-i Fünun Dönemi Mensur Şiirler

Mensur Şiir Edebiyatımızda “Mensur” tabiri düz yazı biçiminde yazılmış eser

Devamını Oku
Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) Tanzimat’tan sonra ortaya çıkan bu

Devamını Oku
Tanzimat Dönemi Tiyatro

Tanzimat Dönemi Tiyatro Örnekleri Tanzimat Dönemi Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Devamını Oku
Yenileşme Dönemi (Tanzimat Dönemi)

Yenileşme Dönemi (Tanzimat, Islahat Fermanı) XIX. Yüzyılda Osmanlının Siyasi, Sosyal,

Devamını Oku
Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu(1911-1923)

Türk Edebiyatında Milliyetçilik ve Milli Edebiyat Hareketi Edebiyatımızda Tanzimat devri

Devamını Oku
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri

Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri -          Tanzimat dönemi 1860 yılında ilk

Devamını Oku
Servet-i Fünun Dönemi Öğretici Metinler

Servet-i Fünun döneminde tenkit(eleştiri), mektup, gezi yazısı, anı gibi hemen

Devamını Oku
Tanzimat Dönemi Öğretici Metinler (1860-1896)

Tanzimat Döneminde Nesir (Düz Yazı) Batı etkisinde Türk Edebiyatının bir

Devamını Oku
Servet-i Fünun Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatı Şiir Servet-i Fünun’da Şiir Servet-i

Devamını Oku
Servet-i Fünun Dönemi Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Servet-i Fünun Dönemi Tiyatro Önemli bir edebi tür olan tiyatro,

Devamını Oku
Fecr-i Ati Topluluğunun Oluşumu

Fecr-i Ati Topluluğu 1909-1912 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanı ile

Devamını Oku

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Alt Kategoriler

Yukarı