2024 Güncel Kaç Zayıf ile Sınıf Geçilir?

Lisede Nasıl Geçilir?

Sınıf Nasıl Geçilir?

Güncellendi!!!

Ortaöğretimde yani lisede sınıf geçme şartları son yönetmeliğe göre şu şekildedir:

Öncelikle bilinmesi gereken öğrencinin bir üst sınıfa geçmesi dört şekildedir;

1-        Doğrudan Sınıf Geçme:Yıl sonu ortalaması 50 ve üzerinde olan öğrenci, Türk Dili ve Edebiyatı baraj dersi hariç kaç zayıfı olursa olsun bir üst sınıfa doğrudan geçer ve zayıf olan derslerden sorumlu tutulmaz.

Örnek: 11 zayıfım var; ortalamam ise 52 (dil anlatımım zayıf değil).

Bu durumdaki öğrenci ortalaması tuttuğu için sınıfı doğrudan geçer.

Örnek 2: Türk Dili ve Edebiyatı dersim dahil 8 zayıfım var.

Bu durumdaki öğrenci sınıfı “Başarısı Zorunlu Derslerden Ortalama ile Sorumlu” geçer.

2-        Ortalama ile Başarısı Zorunlu Derslerden Sorumlu Geçme: Lisede Türk Dili ve Edebiyatı dersi tüm sınıf düzeylerinde baraj derstir ve yıl sonu notu mutlaka en az geçer not (2 – 50 puan) olmalıdır. Hangi sınıfta olursa olsun Türk Dili ve Edebiyatı dersinden kalan bir öğrenci ortalamaya bakılmaksızın bir üst sınıfa sorumlu geçer.

Örnek: Türk Dili ve Edebiyatı dersim il toplam 3 zayıfım var; ortalamam ise 74

Bu durumdaki öğrenci bir üst sınıfa sorumlu geçer

Örnek 2: Türk Dili ve Edebiyatı dersim dahil 7 zayıfım var ortalamam ise 61

Bu durumdaki öğrenci 50’den büyük ortalaması olduğu için sınıfı sorumlu geçer

Not: Ortalama ile geçen öğrencinin yalnızca Türk Dili ve Edebiyatı dersinin sorumluluğu devam eder. Diğer derslerin sorumluluğu ortalaması 50 ve üzeri olduğu için kalkar.

3-        Sorumlu Geçme:Bir öğrencinin yıl sonu not ortalaması 50’nin altında ise ve en fazla 3 zayıfı var ise bir üst sınıfa sorumlu geçer. (50’nin altı aslında sınıf tekrarıdır. Bu durumda zayıf sayısının azlığı sınıf geçmeyi sağlar)

Örnek: Ortalamam 49.89 ve iki zayıfım var.

Ortalama 50’nin altında olmasına rağmen 3’ten az zayıfı olduğu için sınıfı geçer.

Örnek 2: Yıl sonu ortalamam 48 ve 4 zayıfım var.

Bu durumdaki öğrenci sınıfta kalır.

Not:Bir öğrencinin eğitim- öğretim yılları boyunca en fazla 6 sorumluluğu bulunabilir. 9. Sınıfta 3 dersten sorumlu geçen 10 sınıfta bu dersleri kurtaramayıp yine 3 dersten sorumlu geçen bir öğrenci 11. Sınıfta bir zayıfı dahi olsa sınıfta kalır. (Pandemi nedeni ile 2020 ve 2021 yıllarındaki sorumlu dersler toplama dahil edilmeyecektir.)

4-        Sınıf Tekrarı:Yıl sonu ortalaması 50’nin altında ve 3 dersten çok zayıfı olan öğrenci sınıfta kalır.

Güncellendi(2024): Bu değişiklik, 2023-2024 eğitim öğretim yılında başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. 2023-2024 yılında sadece 9. sınıflarda geçerli olmak üzere 3 dersten fazla zayıf dersi olan öğrenci ortalaması kaç olursa olsun sınıfta kalacaktır.

Not: Sınıf geçmede ancak yıl sonu ortalaması 50’nin altında ise zayıf derslere bakılır. Bunun dışında, 50 ve üzeri yıl sonu not ortalaması olan bir öğrencinin zayıf sayısı önemli değildir.

Önemli Bilgiler:

-         Bir dersin yıl sonu ortalaması en az 50 olmalıdır; aksi halde bu ders zayıf sayılır. ( 1. Dönem: 45, 2. Dönem:50, toplam 95/2= 47,5 zayıftır)

-         Herhangi bir dönemde ortalaması tutsa dahi zayıf dersi olan öğrenci belge alamaz. Belge için her dönem ayrı değerlendirilir.

-         Birinci dönemde başarılı olan bir ders ikinci dönemde zayıf olamaz. Aksi halde bu ders başarısız sayılır. (( 1. Dönem: 85, 2. Dönem:25, toplam 110/2= 55 zayıftır.)

-         Birinci dönem notu kaç olursa olsun ikinci dönem en az 70 notu olan bir ders yıl sonunda başarılı sayılır. ( 1. Dönem: 10, 2. Dönem:72, toplam 82/2= 41 başarılıdır.)

Örnek bir karne:

 sinif gecme

Not: Pandemi nedeni ile sınıfta kalmanın uygulanmaması ve tüm öğrencilerin zayıfı yoksa doğrudan; zayıf dersi var ise de sorumlu olarak sınıf atlatma yapılması planlanmaktadır. Ortalaması 50 altı olan öğrenciler zayıf olan tüm derslerinden; ortalaması 50 ve üzeri olan öğrenciler ise sadece, başarısı zorunlu ders olması nedeni ile, Türk Dili ve Edebiyatı dersi zayıf ise bu dersten sorumlu olarak sınıf geçecektir.

Düzenleme: Bu konuda çok soru geldiği için yeni görsel eklenmiştir. Görselde 11 sınıf bir öğrencinin alt sınıflar da dahil toplam zayıf sayısı ve sınıf geçme durumu görülmektedir.

sorumluluk