Lise Ödev Tercihi

Tercih Formunu İndirmek İçin Tıklayınız...

 

………………ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

                  Okulunuz …….  sınıfı ...…… numaralı öğrencisiyim.  20…-20… Eğitim-Öğretim yılında ödev yapmak istediğim dersin belirlenmesi için seçtiğim beş dersin adını tercih sırasına göre aşağıya yazdım.

Gereğini arz ederim.                                                                                         

 Öğrencinin Adı Soyadı:                                                                                       

TERCİH EDİLEN DERSLER:

1……………… ……………    2…………… ………………     3…………… ………………

4…………… ………………      5……………… ……………

 

Değerlendirme sonucunda ……… ……… ………… ………. dersinden ödev alması uygun görülmüştür.              

Sınıf Rehber Öğretmeni