9. Sınıf Türk Edebiyatı Performans Ödevi Konuları

 

1. Sevilen şiirlerin derlenerek bu şiirlerden antoloji oluşturma.

 

2. Seçilen bir ya da birkaç şiirin “şiir inceleme yöntemleri” ile incelenmesi.

 

3. Günlük hayattan ya da tarihten seçilen bir konuda hikaye yazma.

 

4. Günlük hayattan ya da tarihten seçilen bir konuda masal yazma.

 

5. Çizgi filmlerde yer alan masalsı öğelerin çıkarılması.

 

6. Sanat dallarını tanıtıcı afiş hazırlanması

 

7. Yazılı metni bulunmayan gelenek görenek, örf adetlere ve edep ahlaka dayanan toplumsal kuralların tespit edilmesi

 

8. Arkadaşlık, dostluk, yardımlaşma… gibi herhangi bir konuda tiyatro metni yazma.

 

9. Herhangi bir yöreye ait atasözü ve deyimlerin derlenmesi.

 

10. Kafiyeli ölçülü 5 adet şiir yazma.

 

11. Edebi geleneklerin benzer ya da farklı yönlerinin belirlenmesi.

 

12. Bir tiyatro oyununun izlenerek metin haline getirilmesi.

 

13. Herhangi bir romanın seslendirilmesi.

 

14. Beş adet hikaye seslendirme.

 

15. Okul gazetesi hazırlama.

 

16. Herhangi bir önemli gün ve hafta için okul panosu hazırlama.

 

17. Aşk konulu şiirlerin derlenmesi.

 

18. Atatürk konulu şiirlerin derlenmesi.

 

19. Geleneksel Türk tiyatrosunda Karagöz Hacivat oyunu hazırlayarak oynatma.

 

20. Geleneksel Türk tiyatrosunda ortaoyunu hazırlayarak canlandırma.

 

21. Herhangi bir yazar ile mülakat yapma.