9. Sınıf Dil ve Anlatım Performans Ödevi Konuları

 

1- On adet kelime seçerek bu kelimelerin tarihsel gelişim sürecinin evrelerinin belirlenmesi.

 

2- Türkiye Türkçesi ile Azeri Türkçesinin karşılaştırılması.

 

3- Türkçenin farklı lehçelerine ait 20 cümle bularak günümüz karşılıklarının yazılması.

 

4- Atatürk’ün dil teorisinin incelenmesi.

 

5- Yirmi adet jargon örneği belirlenmesi.

 

6- Türkçe karşılığı bulunmayan yirmi adet kelimeye Türkçe karşılık bulmak.

 

7- Herhangi bir yöreye ait söyleyiş özelliklerini belirleme.

 

8- Yabancı sözcükler ile oluşmuş eş sesli kelimelerin belirlenmesi.

 

9- Günlük hayatta dilin yanlış kullanımına dair örneklerin bulunması.

 

10- Birbiri ile çelişen atasözlerinin tespit edilmesi.

 

11- Herhangi bir hikayede yer alan cümlelerin çözümlemesi.

 

12- En sık yapılan anlatım bozukluklarının belirlenerek panoda sergilenmesi.

 

13- Otobiyografi ya da biyografi yazma.