12. Sınıf Türk Edebiyatı Performans Ödevi Konuları

 

1-      Cumhuriyet Dönemi şiir ve öğretici metinlerinde Atatürk ilke ve inkılaplarının konu olarak incelenmesi.

 

2-      Milli Mücadeleyi anlatan öğretici metinlerin derlenerek sergilenmesi.

 

3-      Atatürk’ün dönemin şair ve yazarları ile olan münasebetini anlatan kompozisyon yazılması.

 

4-      Cumhuriyet dönemi şiirlerinde işlenen ortak temaların belirlenmesi.

 

5-      Cumhuriyet dönemi bağımsız şairlerin şiirlerinden antoloji oluşturma.

 

6-      Köy Enstitüsü şair ve yazarlarının belirlenmesi.

 

7-      Köy romanlarının derlenerek özetlenmesi.

 

8-      Orhan Kemal’in romanlarında sosyalizm unsurlarının belirlenmesi.

 

9-      Toplumcu Gerçekçi şairlerin şiirlerinden pano hazırlama.

 

10-  Nazım Hikmet şiirlerinde sosyalizm unsurlarının belirlenmesi.

 

11-   Necip Fazıl’ın şiirlerinde patolojik (korku) unsurların belirlenmesi.

 

12-   Yedi Meşale yazar ve şairlerini tanıtıcı pano hazırlanması.

 

13-   Yaşar Nabi Nayır’ın dergicilik yönünün incelenmesi

 

14-   Nurullah Genç’in Garip Akımı hakkındaki yazıları.

 

15-   Garip önsözünün edebi yönden incelenmesi.

 

16-   Attila İlhan’ın Garip Akımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi.

 

17-   İkinci Yeni şiirlerinden 20 adet imge belirlenmesi.

 

18-   İkinci Yeni şairlerini tanıtıcı slayt sunum hazırlanması.

 

19-   Yaşayan romancıları tanıtıcı slayt sunum hazırlanması.