12. Sınıf Dil ve Anlatım Performans Ödevi Konuları

 

1.      Herhangi bir edebi ürünün sanat eseri olarak kabul edilmesini sağlayan unsurların neler olduğunu tespit ederek ilgili konuda kompozisyon yazma.

 

2.      Mevlana’nın Mesnevisinde yer alan fabl türüne örnek oluşturan metinlerin belirlenmesi.

 

3.      Kelile ve dimne adlı eserden beş adet fablın incelenmesi.

 

4.      Dünya edebiyatı ya da Türk edebiyatından üç adet masalın incelemesi.

 

5.      Sait Faik’in Dülger Balığının Ölümü adlı hikayesinin incelenmesi.

 

6.      Ömer Seyfettin’in Gizli Mabet adlı hikayesinin incelemesi.

 

7.      Cumhuriyet dönemi romanlarında işlenen ortak temaların belirlenmesi.

 

8.      Beş adet şiirin söz sanatları yönünden incelenmesi.

 

9.      Herhangi bir konferansa katılarak konuşmayı metne dönüştürme.

 

10.  Herhangi bir açık oturuma katılarak konuşmayı metne dönüştürme.

 

11.  Herhangi bir sempozyuma katılarak konuşmayı metne dönüştürme.

 

12.  Herhangi bir münazaraya katılarak konuşmayı metne dönüştürme.

 

13.  Edebi herhangi bir konuda bilimsel yazı hazırlama.