11. Sınıf Türk Edebiyatı Performans Ödevi Konuları

 

1-  Avrupa Birliği uyum sürecinde çıkarılan yasa ve yönetmelikler ile Tanzimat Fermanında ilan edilen yeniliklerin karşılaştırılması.

 

2-  Bir hafta boyunca gazetelerde çıkan edebi ve sanatsal yazıların tespit edilip okul panosunda sergilenmesi.

 

3-  Tanzimat dönemi şair ve yazarlarını tanıtıcı okul gazetesi hazırlanması.

 

4-  Tanzimat döneminde ilk defa denenen edebiyat ürünlerinin tespit edilmesi.

 

5-  Ziya Paşa’nın eserlerinde atasözü ve özlü sözlerin tespit edilmesi.

 

6-  Araba Sevdası ve İntibah adlı eserlerin konu yönünden karşılaştırılması.

 

7- Serveti Fünun şiirlerinde kullanılan eski kelimelerin anlamlarının tespit edilmesi.

 

8- Elhan-ı Şita isimli şiirin incelenmesi.

 

9- Tevfik Fikret’in sosyal temalı şiirlerinden antoloji oluşturma.

 

10- Serveti Fünun şairlerinin toplumdan uzak yaşama isteklerini konu alan bir kompozisyon yazılması.

 

11- Mai ve Siyah adlı romandan 20 adet soru çıkarılması.

 

12- Halit Ziya’nın ilk dönem eserlerinden olan “Ferdi ve Şürekası, Nemide, Bir Ölünün Defteri” adlı eserlerinin özetlenmesi.

 

13- Kurtuluş Savaşını konu edinen roman ve hikayelerin tanıtılması.

 

14- Kurtuluş Savaşını anlatan heceli şiir yazılması.

 

15- Han Duvarları isimli şiirin ezberlenmesi.

 

16- Ahmet Haşim’in “Merdivenler” isimli şiirinin incelenmesi.

 

17- Yakup Kadri’nin “Mezat” adlı eserinin sosyal yönden incelenmesi.

 

18- Şairlerin 5 adet mektubunun derlenmesi.

 

19. Namık Kemal hakkında pano hazırlanması.

 

20- Herhangi bir hikayenin bir yerinden kesilerek özgün fikirlerle devam ettirilmesi.