10. Sınıf Türk Edebiyatı Performans Ödevi Konuları

 

1-  Destanlarda geçen gerçek kahraman ve yer unsurlarının tespit edilmesi.

 

2-  Destanlarda yer alan sosyal hayat unsurlarını tespit edilmesi.

 

3-  Destanlardan günümüze ulaşan atasözü ve deyimlerin tespit edilmesi.

 

4-  Destan kahramanlarının tespit edilerek ortak özelliklerinin belirlenmişi.

 

5-  Divan edebiyatı şiirlerinden antoloji oluşturma.

 

6-  Yapay destanların hikayeleştirilmesi.

 

7-  Fuzuli’nin “Su Kasidesi” isimli eserinin yapı yönünden incelenmesi.

 

8-  Süleyman Çelebi’nin “Vesiletün Necat (Mevlüt)” isimli eserinin yapı yönünden incelenmesi.

 

9-  Kutadgu Bilig  isimli eserde yer alan alegorik kahramanların özelliklerinin belirlenmesi.

 

10- Dede Korkut Hikâyeleri ile Homeros’un ilyada odysseia isimli eserinde yer alan ortak özelliklerin belirlenmesi.

 

11- İlk dönem eserlerinden soru hazırlayarak bilgi yarışması düzenleme.

 

12-  Orta Oyunu ya da Karagöz Hacivat oyunu hazırlanıp sergilenmesi.

 

13-  Ömer Hayyam’ın 10 adet şiirinin sanatsal yönden incelenmesi.

 

14-  Günlük hayata yansıyan tasavvuf unsurlarının tespit edilmesi.

 

15- Eski Türk edebiyatı şiirlerinde yer alan tasavvuf unsurlarının tespit edilmesi.

 

16- Divan şiirlerinde kullanılan en az 20 adet imgenin belirlenmesi.

 

17- Divan şiirlerinde kullanılan en az 20 adet mazmunun belirlenmesi.

 

18- Divan şiirlerinde betimlenen sevgili tipinin özelliklerinin belirlenmesi.

 

19- Yaşayan şairlerin hayatlarını anlatan tezkire hazırlanması.