Kitap Okuma Yarışması Soruları                                                                              

 

  GENEL AÇIKLAMA

 

 1. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 70 dakikadır (1 saat 10 dakika).

2. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

3. Bu kitapçıktaki her sorunun, sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevap yerlerinin dışına taşırmayınız. Tükenmezkalem veya dolmakalem kullanmayınız.

5. Cevap kâğıdınızı kodlamayı unutmayınız.

6. Değiştirmek istediğiniz cevabı yumuşak bir silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.

7. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecektir. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız.

Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasından doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

 

 

1)                 Sefiller romanında Jan Valjan’ın ismini de değiştirerek Kozet ile birlikte sığındıkları yer neresidir?

 

a)                  Şenzalize Bulvarı’ndaki ev    

b)                 Pikpas  Manastırı    

c)                  Sen-Jak kilisesi   

d)                 Tenardiye’nin evi

e)                  Plüme Sokağı’ndaki ev

 

2)                 Jan Valjan, bahçıvan olarak çalıştığı zaman hangi ismi kullanmıştır?

 

A)Kurfeyrak     B) Mösyö Foşlövan     C) Teodül Jilnorman

                    D) Madlen          E) Gavroş

 

3)                 Jan Valjan’ın ikinci kez polis tarafından aranmasının sebebi nedir?

 

a)                  Ekmek çalması

b)                 Tenardiye ile kavga etmesi

c)                  Küçük bir çocuğun önünü kesip parasını alması

d)                 İsyancıların arasına katılması

e)                  Montparnas’ı yaralaması

 

4)                 276 kiloluk mermiyi sevgisi ve imanıyla tek başına yerleştiren ve düşman gemisini batıran efsane çavuşun adı nedir?

 

a)                  Hasan çavuş

b)                 Seyit onbaşı

c)                  Hüseyin onbaşı

d)                 Kemal çavuş

e)                  Ertuğrul reis

 

5)                 Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşının büyük emekçilerinden oğuz amca adlı karakterin oğullarından birinin ismidir?

 

a)                  Zeynel

b)                 Hüseyin

c)                  Hasan

d)                 Ahmet

e)                  Mehmet

 

6)                 Aşağıdakilerden hangisi Türklerin savunma yaptığı bölgelerden biri değildir?

 

a)                  Arıburnu

b)                 Seddülbahir

c)                  Kumkale

d)                 Bingazi

e)                  Conkbayır

 

7)                 Aşağıdakilerden hangisinde müttefiklerin üs kurduğu adalar birlikte verilmiştir?

 

a)                  Limni, Bozcaada ve Gökçeada

b)                 Bozcada, Büyükada ve limni adası

c)                  Yassıada, tavşanadası  ve kaşık adası

d)                 Heybeliada, burgazada ve Gökçeada

e)                  Kınalıada, Büyükada ve sivriada

 

8)                 Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında Hayri İrdal askerden dönünce hangi okula gidiyor?

 

a)                  Galatasaray Sultanisi

b)                 Posta Telgraf  Mektebi

c)                  Tıbbiye

d)                 Muallim Mektebi

e)                  Güzel Sanatlar Mektebi

 

9)                 Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanda Hayri İrdal’ın ikinci karısı Pakize’nin sevdiği tek şey ne idi?

 

A)Tiyatro        B)Dans        C)Şiir            D)Sinema                        E)Müzik

 

10)             Saatleri Ayarlama Enstitüsü  romanında Hayri İrdal, olabilecek şeylerin en kötüsü oldu diyerek hangi olaydan bahsetmiştir?

 

a)                  Babasının ölümü

b)                 Halasının evlenmesi

c)                  Karısı Emine’nin ölümü

d)                 Annesinin ölümü

e)                  Halit Ayarcı ile karşılaşması

 

11)             Felatun Bey ve Rakım Efendi romanında Rakım Bey Ziklasların kızlarına ne dersi veriyordu?

 

A)Türkçe     B)Fransızca     C)İngilizce     D)Piyano          E)Keman

 

12)             Felatun bey ile Rakım Efendi romanında Ziklasların büyük kızı olan Can’ın ölümcül hastalığa yakalanmasının sebebi neydi?

 

a)                  Mustafa Efendiye aşık olması

b)                 Rakım Bey’e aşık olması

c)                  Felatun Bey’e aşık olması

d)                 Ailesinin durumunun kötüleşmesi

e)                  Kardeşini kıskanması

 

13)             Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanda Rakım Bey’in hizmetçisi olan Canan ,bayan Yozefino’dan  ne dersi alıyordu?

 

A)Keman                    B)Ud         C)Gitar             D)Piyano             E)Saz

                                         

14)             Kiralık Konak adlı romanda Naim Efendi’nin damadı Servet Bey’in mesleği nedir?

 

a)                  Düyun-u Umumiye Müfettişi

b)                 Galatasaray Mektebinde muallim

c)                  iş adamı

d)                 Mebus

e)                  Doktor

 

15)             Kiralık Konak adlı romanda Hakkı Celis hangi savaş sırasında şehit düşmüştür?

 

a)                  Balkan Savaşı

b)                 Trablusgarp Savaşı

c)                  Çanakkale Savaşı

d)                 Kurtuluş Savaşı

e)                  Osmanlı –Rus Savaşı

 

16)             Kiralık Konak adlı romanda ‘Abla bana çocuk dediniz ;fakat ben sizi büyük bir adam gibi seviyorum ‘sözünü kim söylemiştir?

 

A)Cemil   B)Servet Bey     C)Hakkı Celis     D) Naim Efendi      E)Faik Bey

 

17)             Sergüzeşt adlı romanda doktorlar Dilber’i kaybeden Celal Bey’in hastalığı için ne teşhis koydular?

 

a)                  Astım

b)                 Kalp Yetmezliği

c)                  Kanser

d)                 Verem

e)                  Beyin İltihabı

 

 

18)             Sergüzeşt romanında  Cevher Ağa, Dilber’i hangi şehre göndermek için bilet almıştı?

 

A)İzmir              B)İstanbul             C)Adana        D)Bursa           E)Antalya

 

19)             Sergüzeşt romanında Dilber’in satıldığı haberini Celal Bey’e ilk kim verdi?

 

a)      Annesi  Zehra Hanım

b)      Teravet

c)      Çaresaz adındaki hizmetçi

d)     Latife

e)      Münir Bey

 

20)             Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Balzac tarafından yazılmıştır?

       

a)      Robinson Crusoe                

b)      Vadideki Zambak                    

c)      Hacı Murad

d)     Simyacı                                                 

e)      Beyaz Diş

 

21)             ‘Ölü Canlar’ romanının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Tolstoy     B) Dostoyevski   C)  Turganyev  D) Jack London     E) Gogol

 

22)             Aşağıdakilerden hangisi  ‘Ölü Canlar’  romanının kahramanı Çiçikov’un karakter özelliklerinden biri  değildir?

 

a)      Zengin olmak için her şeyi yapabilecek ve göze alabilecek bir kişidir.

b)      Çifte standardı sevmeyen, dürüst bir insandır.

c)      “İşini bilen” gözü açık biridir.

d)     Kolay yoldan mal edinme ve kazanç hırsı olan biridir.

e)      Sahtekar bir insandır.

 

23)             Ölmez Otu’ romanında olayın geçtiği mekan aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Yalak köyü       B) Güzelyurt köyü       C) Melendi köyü

                        D) Suluköy         E) Ardıçlı köyü

 

24)             ‘Budala’ romanının kahramanı Prens Mişkin, hangi hastalığa yakalanır?

 

A) Sara      B) Kabakulak   C) Çiçek  D) Pankreas kanseri     E) Siroz

 

25)             ‘Budala’  romanının kahramanı Prens Mişkin,  aşağıdaki ülkelerden hangisinde tedavi  olmuştur?

 

A) İsveç       B) İsviçre     C) Belçika     D) Norveç         E) Danimarka

 

26)             “Budala” romanının kahramanı Prens Mişkin’in, hastalığından dolayı yardım istediği, kendini   ispat etmiş ve prensi kurtarmak için tüm gücünü kullanan doktor aşağıdakilerden  hangisidir?

 

 A)  Şnayder        B) Aglea       C)  Nastasya     D)  Rogo Jin          E)  Ganya

 

27)             Simyacı isimli eserde başkahraman Santiago neden çoban olmak istemiştir?

 

a)                  Hayvanları çok sevdiği için

b)                 Doğayı çok sevdiği için

c)                  Başka yerleri gezip görmek için

d)                 Madenleri altına çevirmek için

e)                  İnsanlardan uzak olmak için

 

28)             Santiago Tanca kentinde bütün parasını bir hırsıza kaptırdıktan sonra bir tüccarın yanında çalışmaya başlamış ve yeniden kendisine gereken serveti edinmiştir. Santiago’nun yanında çalıştığı tüccar ne iş yapmaktadır?

 

a)                  Billuriye

b)                 Tuhafiye

c)                  Madencilik

d)                 Kırtasiye

e)                  Kervancılık

 

 29)  Mısır piramitlerine doğru yolculuk yapan Santiago ve İngiliz arkadaşı çöldeki Al-Fayoum vahasında mahsur kalırlar. Simyacı’nın bulunduğu yeri buradaki insanlara sorarken Santiago kendi kişisel menkıbesinde yer aldığına inandığı bir çöl kızıyla tanışır. Bu kızın adı nedir?

a)                  Serap

b)                 Fatima

c)                  Sare

d)                 Elif

e)                  Selime

 

30)  Robinson Crusoe hayatının yarısını yalnız geçirdiği adaya düştüğünde, gemiz kazasından bir takım eşyaları kurtarmıştır. Adada yaşadığı sürece hayli işine yarayan bu eşyaların yanında bulduğu ve sürekli okuduğu kutsal kitap hangisidir?

a)                  Suhuf

b)                 Tevrat

c)                  Zebur

d)                 İncil

e)                  Kur’an-ı Kerim

 

31)  Robinson Crusoe adada kaldığı süre içinde gerek faydalanmak için gerekse yalnızlığını gidermek için bir takım hayvanları evcilleştirmiştir. Ona yalnızlığını unutturan, arkadaşlık yapan ve Robinson tarafından Poll ismi verilen kuşun türü nedir?

a)                  Kanarya

b)                 Şahin

c)                  Papağan

d)                 Serçe

e)                  Güvercin

 

32)  Robinson, adada geçirdiği son yıllarda, adaya ilkel yerlilerin gelip savaşta ele geçirdikleri esirleri öldürüp yediklerine tanık olmuştur. Bir süre buna sessiz kalsa da sonunda dayanamayıp esirlerden birini kurtarmış ve dost edinmiştir. Robinson’a hayatının geri kalan kısmında yoldaş ve hizmetkâr olan bu yerliye hangi isim verilmiştir?

a)                  Pato

b)                 Kaptan

c)                  Defoe

d)                 Cuma

e)                  Aziz

 

33)  Peyami Safa’nın Yalnızız isimli eserinde ana karakterlerden Samim’in düşünce dünyasında kurguladığı, her türlü eksikliğini gidermiş huzurlu bir toplumun yaşadığı yerin adı nedir?

 

a)                  Yalnızlık Ülkesi

b)                 Simeranya

c)                  Kaf Dağı

d)                 Salem Krallığı

e)                  Huzur Adası

 

34)  Yalnız’ın isimli eserde, batılılaşma hareketlerinin bir sonucu olarak kendi kültüründen uzaklaşmış batı dünyasının maddî hırs ve arzularının büyüsüne kapılmış, gelenekleriyle zıt hayatlar süren gençlerden de söz edilmektedir. Özellikle Feriha, Zerrin ve Meral’in hayallerini süsleyen bu arzuların sembolü haline gelen bu ülke ve şehir hangi şıkta doğru verilmiştir?

a)                  Türkiye – İstanbul

b)                 İtalya – Venedik

c)                  Fransa – Paris

d)                 İngiltere – Londra

e)                  Almanya – Münih

 

35)  *Besim, dünyayı damak zevkiyle tartan, yemek için yaşayan bir lezzet düşkünüdür.

*Haydar, komünizm propagandası yapan gözü açık bir kaçakçıdır.

* Renginaz, hayatını dünyanın geçici zevkleriyle karartıp ömrünü boşa harcayan Necile Hanım’ın hizmetçisidir.

            Yukarıda tanıtılan karakterler hangi romanın kahramanlarıdır?

 

a)                  Felâtun Beyle Râkım Efendi

b)                 Ateşten Gömlek

c)                  Yalnızız

d)                 Babalar ve Oğullar

e)                  Sefiller

36)             Nazan Bekiroğlu’nun Yusuf ile Züleyha isimli hikâyesi nerede başlamaktadır?

 

a)                  Kuyuda

b)                 Çölde

c)                  Yakub’un evinde

d)                 Mısır’da

e)                  Kırda

 

37)              Yusuf ile Züleyha hikâyesinde bir çöl bedevisi Yusuf’un güzelliğini işitmiş ve O’nu Ken’an ilinde ziyaret etmiştir. Bu ziyarette bedevi Yusuf’a ne hediye etmiştir?

 

a)                  İnci

b)                 Kılıç

c)                  Ayna

d)                 Yüzük

e)                  Gümüş

 

38)             Züleyha Yusuf’un zindana atılmasıyla bir iç hesaplaşma yaşamış ve sonunda asıl yaratıcı olan Yusuf’un Rabbini bulmuştur. Züleyha’nın bu aydınlanması nerede gerçekleşmiştir?

 

a)                  Nil nehri kenarında

b)                 Mısır Tapınağı çıkışında

c)                  Zindan ziyaretinde

d)                 Züleyha’nın odasında

e)                  Potifar’ın sarayında

 

 

 

39)             Efendileri ile göç etmeyen Beyaz Diş, kamptaki rahatlığı yalnız başına bulamayınca tekrar kabile halkının yanına gider. 
Beyaz Diş kampa vardığında efendisi  Boz Kunduz ona ne yapar?

 

a)      Kampa almaz.

b)     Aç bırakır.

c)      Bir parça et verir.

d)     Tokat atar.

e)      Görmezden gelir.

 

40)             "Başını sahibinin koltuğunun altına sokmayı öğrenen Beyaz Diş, bunu sık sık yapmaya başladı. Sevgi gösterisinde yapabileceği en son şey buydu, daha ileri gidemezdi. Şimdiye dek kafasına dokunulmasına kesinlikle izin vermemişti."

Beyaz Diş kafasına dokunulmasına niçin izin vermez?

 

a)                  İnsanlar kendisine çok acı çektirdiği için

b)                 Geçmişten gelen kötü tecrübeleri olduğu için

c)                  Kendisine dokunulmasından rahatsızlık duyduğu için

d)                 Kapana kısılma korkusu olduğu için

e)                  Kafasını kutsal saydığı için

 

41)             Beyaz Diş yavruyken diğer köylerde yaşayan Kızılderililer Beyaz Diş'e niçin ateş püskürür?

 

a)                  Yiyeceklerini çaldığı için

b)                 Babası kurt olduğu için

c)                  Yarışmalarda birinci olduğu için

d)                 Kıskandıkları için

e)                  Kendi köpeklerine saldırdığı için

 

42)             Goriot Baba romanının dış mekanı neresidir?

 

a)                  İtalya-Roma

b)                 Fransa-Paris

c)                  İngiltere-Londra

d)                 İspanya-Madrid

e)                  Almanya-Münih

 

43)             Goriot Baba romanında “Eugene de Rastignac” adlı hukuk öğrencisi nasıl bir kişidir?

 

a)      Zengin olma hırsıyla hareket eden yoksul biri

b)     Kendi halinde sadece okulla ilgilenen çalışkan biri

c)      Hayatı boyunca tanıdığı bütün kadınları küçümseyen şımarık biri

d)     Soylu ve varlıklı biri

e)      Asi ve acımasız biri

 

 

44)             Goriot Baba öldükten sonra öğrenci Eugene’nin tabutu açtırarak onun göğsüne koydurduğu eşya nedir?

 

a)      El işlemesi bir mendil

b)      Kızlarının resminin olduğu bir tablo

c)      Aslan işlemeli bir tarak

d)     Kızlarının saçlarıyla örülmüş bir altın  madalyon

e)      Kızlarının yazdığı bir hatıra defteri

 

45)  Ateşten Gömlek romanında Binbaşı İhsan ile Ayşe’nin evlenmeleri ihtimalini suya düşüren rastlantı nedir?

 

a)      Peyami’nin Ayşe’nin günlüğünü okurken yakalanması

b)      İhsan’ın trene binerken amca kızını öpmesi ve Ayşe’nin görmesi

c)      İhsan’ın Ayşe’nin başka bir sevdiğinin olduğunu düşünmesi

d)     Peyami’nin Ayşe’yi ne kadar çok sevdiğini İhsan’a anlatması

e)      İzmir’in işgal edilmesinden sonra Ayşe’nin İstanbul’a gelmesi

 

46)  Ateşten Gömlek romanının başkahramanı olan Ayşe hemşire en çok neyi istemektedir?

 

a)      Peyami ile evlenebilmeyi

b)     Padişahın kurtarılmasını

c)      İyi bir eğitim alabilmeyi

d)     İzmir’in kurtuluşunu görmeyi

e)      Akrabalarına kavuşabilmeyi

 

47)  Kurtuluş savaşı yıllarını konu alan Ateşten Gömlek romanında İhsan ve Cemal’in Anadolu’ya geçmeleri hangi olay sonrasında olmuştur?

 

a)    I.İnönü zaferi sonrası

b)   Sakarya savaşı sonrası

c)    Sultan Ahmet mitingi sonrası

d)   Balkan savaşları sonrası

e)    Trablusgarp savaşı sonrası

 

48)  Tolstoy’un Hacı Murat romanında Şeyh Şamil ile arası açılan Hacı Murat Ruslara sığınırken yanında kaç kişi vardı?

 

a)        6 kişi

b)        10 kişi

c)        4 kişi

d)       8  kişi

e)        3 kişi

 

49)  Hacı Murat’ın Rus komutan Vorontzov’un küçük oğlu Bulka’ya hediye ettiği eşya nedir?

 

a)        Kama

b)        Tabanca

c)        Kemer

d)       At

e)        Kalem

 

50)  Şeyh Şamil kendisinden ayrılarak Ruslarla beraber hareket eden Hacı Murat’ın geri gelmemesi halinde oğlu Yusuf’a nasıl bir ceza verecektir?

 

a)        Yürüyemez hale getirecektir.

b)        Konuşamaz hale getirecektir.

c)        Duyamaz hale getirecektir.

d)       Kurşuna dizdirecektir.

e)        Görmez hale getirecektir.

 

51)  Acımak isimli romanda  Zehra isimli kahraman babasının kötü bir insan olduğunu düşünmektedir. Fakat başından geçen bir olay babasının aslında kötü bir insan olmadığını ona göstermiştir.

Zehra’nın değişmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir.

 

a)                  Babasının gerçekleri itiraf etmesi.

b)                 Babasının ölümünden sonra Zehra’nın zengin olması.

c)                  Babasının günlüğünü okuyarak gerçekleri öğrenmesi.

d)                 Babasının bir arkadaşının tüm gerçekleri Zehra’ya anlatması.

e)                  Zehra’nın kaza sonucu hafızasını kaybetmesi.

 

52)             Acımak isimli romanda Zehra isimli kahraman hangi mesleği yapmaktadır.

a)                  Doktor

b)                 Avukat

c)                  Öğretmen

d)                 İşçi

e)                  Hemşire

53)             Acımak isimli roman için yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır.

a)                  Zehra dört dörtlük bir insan olmasına rağmen “acımak” duygusundan yoksundur.

b)                 Romanda tüm hayatı boyunca yanlış anlamalar yüzünden babasından nefret etmiş genç bir kız anlatılmaktadır.

c)                  Roman bize bildiğimiz gerçeklerin değişebileceğini göstermektedir.

d)                 Romanda gerçekler açığa çıkınca iyilerle kötüler yer değiştirmiştir

e)                  Roman  Zehra’nın üzüntüden hasta olup ölmesi ile sona erer.

 

54)             Babalar ve Oğullar romanında  geçen nihilist kavramının anlamı nedir.

         

a)        Hiçbir otorite karşısında boyun eğmeyen yokluk prensibe inanan insan

b)        Eğitimli, bilgili her şeyi eleştiren insan

c)        Her şeyin bir varlık nedeni olduğuna inanan insan

d)       Her şeyin karşıtıyla var olabileceğine inanan insan

e)        Ölümden sonra yaşamın olmadığına inanan insan

 

55)             Babalar ve Oğullar romanında  Bazarov ile Pavel'in düello(çarpışma) yapmasının sebebi nedir.

 

a)        Pavel'in(amca) eski sevgilisini Bazarov'dan kıskanması

b)        Bazarov'un düşüncelerini Pavel'in beğenmemesi

c)        Pavel'in mirasını Bazarov'a kaptırmamak istemesi

d)       Arkady'ın Pavel'i kışkırtması

e)        Bazarov'un çiftliği terk etmek istememesi

 

56)             Babalar ve Oğullar romanı hakkında aşağıda değerlendirmelerden hangisi yanlıştır.

 

a)        Romanda kuşak çatışması anlatılmaktadır.

b)        Soylu insanlar kişilik olarak yetersiz gösterilerek eleştirilmiştir.

c)        Romanda sık sık fikir tartışmaları yapılmaktadır.

d)       Bazarov'un savunduğu nihilist düşünce tüm kahramanlar tarafından benimsenmiştir.

e)        Babalar geleneksel, oğullar bireysel insanı temsil eder.

 

57)             Bu roman,  darda kalanların yarattıkları düş dünyasının büyük bir görkemli hikayesidir. Başı dara düşenler, yarattıkları düş dünyasında bulurlar yollarını. Ayakta kalabilmek için sığındıkları bu dünya bir yandan onları yaşatırken, bir yandan da hikayelerini örer. Pamuk toplamaya inen  köylülere, kendi yarattıkları efsane eşlik eder. Ancak mitin yıkılışını anlatan satırlar, vahşi olduğu kadar olağanüstü bir türkü gibi içimize de işler.

 

    Yukarıda sözü edilen eser, aşağıdakilerden han­gisidir?

 

A) Ateşten Gömlek    B) Sergüzeşt                 C) Yalnızız       

D) Ölmez Otu                 E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü     

 

58)             Bu eser, yazarın olgunluk çağının en önemli eserlerinin başında gelir. Kocasıyla mutlu olmayan ama ona ihaneti de insana saygı açısından kendine yakıştıramayan Henriette ve çocukluğunun bütün acılarını onun dizinde bir ana sevgisiyle karışık huzur içinde gideren genç bir aşık, çağlar boyunca insani sevgilere ve fedakarlıklara örnek olacak karakterlerdir. Romanın olayları 1801-1836 yılları arasında geçer. Eser, köy hayatı sakinleri arasında yer alırsa da kahramanları sadece birer köylü değildir. Aynı zamanda, yazarın çocukluğunda çektiği acıların ve yıkıntıların bütün izlerini bu romanda görürüz.

  Yukarıdaki parçada sözü edilen eser, aşağıdakilerden han­gisidir?

 

 A) Sefiller         B) Babalar ve Oğullar      C) Ölü Canlar    

              D) Vadideki Zambak              E) Budala

 

59)             Rusya’nın uçsuz bucaksız topraklarında dolaşırken cennet bahçelerini andıran çiftlikten gözünü alamaz ve çiftlik sahibi ile tanışmak için evine gider. Çiftlik sahibi Tientietnikov’dur. Okulu bitirdikten sonra bir süre memurluk yapar, müdürünün; üstlerine farklı, astlarına farklı davranışı onu çileden çıkarır ve dayanamayıp ona hakaretlerde bulunur. Böylece işine son verilir. Tek hayali bir çiftlik sahibi olmaktır. Gittiği yerlerde çiftlik sahiplerinin eğitimli ve işten anlayan insanlar olduklarını konuşmalardan anlar. Konuşmaların çoğu, köylünün eğitilmesi ve bilimsel yöntemlerle tarımın geliştirilmesi üzerinedir.

 

   Yukarıdaki parçada sözü edilen eser, aşağıdakilerden han­gisidir?

 

A) Sefiller           B) Babalar ve Oğullar         C) Ölü Canlar          

D) Hacı Murad              E) Budala

 

 

60)             Memidik, söğüt yaprağı bıçağını olanca hızıyla kınından çekti, bıçak ayışığında bir şimşek mavisinde balkıyarak havada geniş bir yay çizdi. Memidik’in bütün bedeni avına atılmaya hazır kaya atmacaları örneği, iliklerine kadar gerildi. Olduğu yerde bir sıçradı, sonra gene gergin, gerilmiş bacakları titreyerek öyle kalakaldı. Bedeni tepeden tırnağa ağır bir kurşun külçesine dönmüştü. Öyle kıpırtısız…

 

      Yukarıdaki parçada sözü edilen eser, aşağıdakilerden han­gisidir?

 

A) Acımak       B) Ölmez Otu      C) Saatleri Ayarlama Enstitüsü    

D)  Çanakkale Mahşeri            E) Sergüzeşt       

 

ADI VE SOYADI:………………………………………………SIRALAMASI:…………

NUMARASI:…………

PUANI:…………

KİTAP OKUMA SINAVI CEVAP ANAHTARI

(Doğru seçeneğin kutucuğunu karalayınız.)

X

CEVAP ANAHTARI

X

1

A

B

C

D

E

31

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

32

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

33

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

34

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

35

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

36

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

37

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

38

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

39

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

40

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

41

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

42

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

43

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

44

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

45

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

46

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

47

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

48

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

49

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

50

A

B

C

D

E

21

A

B

C

D

E

51

A

B

C

D

E

22

A

B

C

D

E

52

A

B

C

D

E

23

A

B

C

D

E

53

A

B

C

D

E

24

A

B

C

D

E

54

A

B

C

D

E

25

A

B

C

D

E

55

A

B

C

D

E

26

A

B

C

D

E

56

A

B

C

D

E

27

A

B

C

D

E

57

A

B

C

D

E

28

A

B

C

D

E

58

A

B

C

D

E

29

A

B

C

D

E

59

A

B

C

D

E

30

A

B

C

D

E

60

A

B

C

D

E

                        Komisyon Üyeleri

 

 

                            

                        ..................

                        Okul Müdürü