9. Sınıf Dil ve Anlatim

9. Sınıf Dil ve Anlatim

Konuşma Dili Yazı Dili

DİL, DİLLERİN DOĞUŞU KONUŞMA VE YAZI Bir arada yaşayan insanlar, birbirleriyle anlaşmak için birçok vasıtalar kullanmışlardır. Bunların başlıcaları: göz, yüz,…

Dilin İşlevleri

DİLİN İŞLEVLERİ Dilin Kullanım Farklılıkları Dil kullanımı iletişimin gerçekleştiği ortama, zamana, alıcının durumuna vb. gibi unsurlara göre farklılık göstermektedir. Sözgelimi…

Dil Kültür İlişkisi

Dil Kültür İlişkisi Dil canlı bir varlıktır. Zaman içinde olumlu ya da olumsuz değişikliklere uğrar. Bu değişimde coğrafyanın, iklimin, canı…

İletişim

İletişim Nedir? Canlı-cansız varlıkların, canlı ya da cansız diğer varlıklar ile kurduğu, yazılı, sözlü veya görsel bağlantıya iletişim denir. İletişim…

Türklerin Kullandığı Alfabeler

Alfabeler Bugüne Kadar Kullandığımız Yazılar Hakkında Toplu Bilgi ( Türklerin Kullandığı Alfabeler )  Türkler, eski çağlarda başlıca iki alfabe kullanmış­lardır.…

Türkçenin Zenginliği

 Bizim Türkçemiz, eskiden beri pek zengin bir yazı ve edebiyat dilidir. Orta Asya'da büyük bir medeniyet kurmuş olan Türklerin, bu…

Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi

Dilimizin (Türkçenin) Dünya Dil Grupları Arasındaki Yeri İnsanların birbirlerine maksatlarını anlatabilmeleri için en önemli vasıta “Dil” dir. Dil, yalnız anlaşma…

Türkçenin Ses Özellikleri

Ses Bilgisi Millet Şarkısı Zulmün topu var, güllesi var, kal’ası varsa, Hakkın da bükülmez kolu; dönmez yüzü vardır; Göz yumma…

Türkçede Harflerin Sınıflandırılması

Harflerin \ Taksimi  Sesli Harfler(vokaller), Sessiz Harfler(konsonant) Türkçede sesli(ünlü) harfler sekiz tanedir: a, e, ı, i, o, ö, u, ü,…

Söyleyiş –Telaffuz-

İnsanın çıkardığı her türlü ses boğumlama yolu ile oluşmaktadır. Nasıl iki ucundan çekilerek gerilmiş bir tele dokunulduğunda ya da rüzgarın…

Ses Olayları

Ses uyumları ile ilgili bazı önemli hususlar: Türkçede bir kelime içinde bulunan sesliler(vokaller) kaim­lik, incelik ve düzlük, yuvarlaklık bakımından benzeşirler.…

Anlamlarına Göre Sözcükler

Sözcükte Anlam Anlamlarına Göre Kelime Çeşitleri  Kelimelerin birden fazla anlamı vardır. Konuşurken ya da yazarken bir sözcüğü birden fazla anlama…

Kelime Grupları

Dilimizde bazen duyguları dile getirmek ya da bilgi vermek için sözcükler tek başlarına yetersiz kalabilir. Şu halde ifadeyi kuvvetlendirmek maksadıyla…

Eski Metinlerde Kullanılan Arapça Farsça Kelimeler

SÖZLÜK A Ada - Düşmanlar. Addetmek - Saymak. Ağrep - Pek garip, pek tuhaf. Ağuş - Kucak. Alıenk - Uygunluk,…

Türkçede Cümle Türleri

Yapısal olarak cümleler çeşitlilik gösterir ve cümleler yapısına göre guruplandırılır. Cümleleri öğelerinin sıralamasına göre adlandırırız. Bunun yanı sıra cümleleri yüklemin…

Cümleler

SÖZDİZİMİ Rabia, zerzevat sepetini sallıya sallaya sabahleyin Sinekli Bakkal sokağına saptı. Bir solukta sokağın ortasına vardı, dükkanın karşısına dikildi. Halide…

Paragraf Nedir?

Cümleden sonra anlamlı en küçük yapı birimine paragraf denir. Buradan da anlaşılacağı üzere paragraf birçok cümleden oluşur. Paragraflar rastgele bir…

Paragrafta Yapı

Paragraflar metinleri oluşturan anlamlı dil birlikleridir. Paragrafların yapısını kelimeler, kelime gurupları ve cümleler oluşturur. Paragraflar bir metinde çok büyük yapıda…

Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce

Her paragraf belli bir amaç doğrultusunda oluşturulur. Paragraf yazarı belli bir iletiyi okuyucuya ulaştırmayı hedefler. İşte bu amaç ve hedef…

Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

Paragraflar küçük düşünce birlikleridir. Yazar duygu ve düşüncesini en iyi şekilde iletmeyi ister. Bu amaçla şairlerin söz ve mana sanatlarından…
Metin ve Paragraf

Metin ve Paragraf

Paragraf Çeşitleri Edebiyatta yazılı ya da sözlü bir edebi eseri oluşturan kelime, kelime gurubu, cümle ve paragraflardan oluşan anlamlı bütüne…
9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Konu Listesi:

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Konu Listesi:

I. ÜNİTE İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil-Kültür İlişkisi 4. Dilin İşlevleri  …
Yukarı
Ramazan İlbay tarafından tasarlandı Milliedebiyat.com | Destek Ramazan İlbay