Gedikpaşa Tiyatrosu hayli büyük, gösterişli bir yapıydı. Aralarında Mısırlı Mustafa Fadıl Paşa da bulunan hissedarlar tiyatroyu bir şirket halinde yö­netiyorlardı. Recaizade Ekrem, Namık Kemal, Ali Bey bu kumpanyayla yakından ilgiliydiler. Tiyatro­nun müdürü Agop Vartoviyan idi, ama oynanacak oyunları Ekrem, Namık Kemal, Ebuzziya Tevfik, Şemsettin Sami, Ahmet Mithat gibi edebiyatçıların da saman zaman katıldıkları Kurullar seçerdi.

Sultan Aziz suflörle oyun oynamak tekelini Agop Vartoviyan’a verdikten sonra, bütün tanınmış oyun­cular Gedikpaşa Tiyatrosu’na toplandılar. Oyuncu­ların maaşları o günlerin ölçüsüne göre hayli yüksek­ti. Tiyatroya bağlı sanatçılar güzel giyinir, devletin ayrıcalık verdiği bir topluluktan oluşlarıyla saygı görürlerdi. Halkın karşısına çıkan ilk Türk oyuncu­lar Gedikpaşa Tiyatrosunda Ermenilerle birlikte çalışan Türkler olmuştur. Bunlardan Ahmet Fehim Efendi, Ahmet Necip, Hamit uzun yıllar Türk Tiyat­rosu’na emek verdiler.

Gedikpaşa Tiyatrosu’nun oynadığı oyunlar ara­sında klasiklerden yapılmış çeviriler, melodramlar, yerli eserler yer alırdı. Ayrıca, yılda dört kere de Ermenice oyunlar oynanırdı. 1876 yılından sonra bir Fransız uzman getirtilerek şarkılı oyunlar da oynanmaya başlandı.