Curcuna İle Kol Oyunu

Curcuna il kol oyunu Saraya girmeden önce halk arasında yayılmış, benimsenmiş eğlence çeşitleriydi. Vehbi’nin Surname’sinde on sekizinci yüzyıldaki bir sünnet düğünü canlandırılırken curcunacıların oyunları şöyle anlatılır:

“O ecinni suratlı, tuhaf görünüşlü, neşe dağıt­makta ihtisas sahibi şahıslar, curcuna denilir mas­karalık oyunu ile ortaya ferahlık saçtılar, sadrı azamin bulunduğu çadırın önünü herkesi güldürmek suretiyle bir neşe ve kahkaha bahçesine çevirdiler. Bunlardan sonra kol kol çengiler oynayarak ve el ele vererek periler gibi saçları dağınık raksa ve cilveye başladılar. Denizin dalgaları onların arkalarını oy­natmalarından titreme ve sallanmayı meşk edebilirdi.”

Curcunanın arkasından kol oyununa geçilirdi. İstanbul’da eskiden beri bilinen bu oyun zaman zaman Saray’da da oynanmıştı; ama Mahmut II çağında Saray’a bağlı seçkin bir kol oyunu takımı kurulduğu anlaşılıyor. Zamanla gelişen bu oyun çeşidine orta yerde oynandığı için, gene Mahmut II’nin padişahlığı sıra­sında, Ortaoyunu da denmeye başlanmıştı. 1833’de yazılmış bir Surname’de düğün alanına önce çengilerin çıkıp dans ettiği, sonra da ortaoyunu oynandığı söylenir.