Validem ümmiyeydi, ümmiyenin

Var idi ezberinde birçok ilim. (...)

Son zamanlar alil olan gözünün

Gördüğü bir hayal idi ancak

Ameliyyatı istemez, sevmez,

Der idi daima; "Ne görmek için?"

"Bizi görmek için" deyince güler,

"Sizi duymaktayım, bu kafidir.

 Sağ olun, siz görün bu dünyayı,

Ben de görmüş gibi olur, gülerim."

"Gülerim" der de, etseniz dikkat,

Görünürdü için için giryan.

Yaşamaktan da bezmiş olmalı ki,

Sinnini sorsalar, cevaben o:

"Belki üç yüz yaşındayım" derdi.

(Abdülhak Hamit Tarhan, Validem, 1913)

Ölçek: Feilatün mefailün feilün (fa'lün)