Paragraflar metinleri oluşturan anlamlı dil birlikleridir. Paragrafların yapısını kelimeler, kelime gurupları ve cümleler oluşturur. Paragraflar bir metinde çok büyük yapıda olabileceği gibi birer cümlelik kısa paragraflar da vardır. Paragraflar birer yapısal bütündür parçalanamaz.

Paragraflar başlıca üç bölümden oluşur:

Giriş: Genellikle tanımın yapıldığı bölümdür. Bu bölümde konu ve mahiyeti kısaca tanıtılır.

“Cumhuriyetin ilanı ile birlikte, devletin yapısını oluşturma çabaları, yeni bir kültürün oluşturulmasını da gerekli kılmaktaydı. “

Cümlesi bir paragrafın giriş cümlesidir.

Gelişme: Bu bölümde konu hakkında detaylı bilgi verilir. Konu örnek ve tanımlamalar yapılarak detaylandırılır.

“Bu amaçla bir dizi devrimi gerçekleştiren Atatürk, özellikle dil, tarih ve eğitim alanlarında köklü yeniliklere yöneldi. Atatürk devrimleri dediğimiz dönüşümlerin hemen hepsi 1932'ye kadar gerçekleştirildi.”

Cümlesi bir paragrafın gelişme cümlesidir.

Sonuç: Bu bölümde konu bir sonuca bağlanır. Çoğunlukla bu bölümde bir çıkarımda bulunulur.

“Bu amaçla bir dizi devrimi gerçekleştiren Atatürk, özellikle dil, tarih ve eğitim alanlarında köklü yeniliklere yöneldi. Atatürk devrimleri dediğimiz dönüşümlerin hemen hepsi 1932'ye kadar gerçekleştirildi. Laikliğin anayasaya girmesi, yeni Türk alfabesinin kabulü, okuma yazma seferberliği, Türk Tarih Kurumunun ve Türk Dil Kurumunun açılması, eğitim ve öğretim birliğinin sağlanması kültür alanındaki gelişmelerin en önemlileriydi.”

Cümlesi bir paragrafın sonuç cümlesidir.