I. ÜNİTE

İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

1. İletişim

2. İnsan, İletişim ve Dil

3. Dil-Kültür İlişkisi

4. Dilin İşlevleri

 

II.ÜNİTE

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

1. Dillerin Sınıflandırılması

2. Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi

 

III.ÜNİTE

SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)

1. Türkçenin Ses Özellikleri

2. Telaffuz (Söyleyiş)

3. Türkçede Harflerin Sınıflandırılması

4. Ses Olayları

 

IV.ÜNİTE

KELİME BİLGİSİ

1. Kelimede Anlam ve Kavram

2. Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı

2.1.   Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler

2.2.   Kelimelerde Anlam Değişmeleri

3. Kelime Grupları

 

V.ÜNİTE

CÜMLE BİLGİSİ

 

1. Cümlede Anlamın Oluşumu

2. Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler

2.1.   Haber Cümleleri

2.2.   Dilek-İstek Cümleleri

2.3.   Haber ve Dilek Kiplerinde Soru

2.4.   Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk-Olumsuzluk

3. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Göre Cümleler

 

VI. ÜNİTE

PARAGRAF BİLGİSİ

1. Anlatım Birimi Olarak Paragraf

2. Paragrafta Yapı

3. Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce

4. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

5. Metin ve Paragraf