Son Yazılar

Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Gerçekçi Hikaye Yazarları -2

a- Sabahattin Ali (1907-1948): Edebiyatımızda toplumcu gerçe...

Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Gerçekçi Hikaye Yazarları -1

a- Talip Apaydın (1926-2014): Köy Enstitüsü mezunu olan yaza...

Cumhuriyet Dönemi Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye Yazarları

Cumhuriyet Dönemi Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye Yazarları

a- Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962): Babasının memuriyeti do...

Cumhuriyet Dönemi Milli ve Dini Duyarlılığı Yansıtan Hikaye Yazarları

Cumhuriyet Dönemi Milli ve Dini Duyarlılığı Yansıtan Hikaye Yazarları

a- Yakup Kadri Karaosmanoğlu(1889-1974): Türk Edebiyatının ö...

Cumhuriyet Dönemi Hikaye Anlayışları

Cumhuriyet Dönemi Hikaye Anlayışları

Cumhuriyet Dönemi Hikayeleri Cumhuriyet Dönemi Hikaye Türler...

Cumhuriyet Dönemi Hiyake

Cumhuriyet Dönemi Hiyake

Dönemlere Göre Türk Hikayeciliği Türk edebiyatında çoğu zama...

En Çok Okunanlar

Şiir İnceleme

Şiir İnceleme

ŞİİR İNCELEME YÖNTEMİ Şiir Nasıl İncelenir? Şiir İnceleme Ör...

Fıkra ( Köşe Yazısı )

Fıkra ( Köşe Yazısı )

FIKRA TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Bir yazarın, günlük olaylardan esi...

Metin ve Yapı (kişi, yer, zaman, olay, anlatıcı)

Metin ve Yapı (kişi, yer, zaman, olay, anlatıcı)

OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLERDE YAPI Anlatmaya ve G...

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Klasik Türk Tiyatrosu Tiyatro Geleneği Eski Türk Tiyatrosu G...

Eski Metinlerde Kullanılan Arapça Farsça Kelimeler

SÖZLÜK A Ada - Düşmanlar. Addetmek - Saymak. Ağrep - Pek gar...

Hece, Aruz ve Serbest Ölçü

ŞİİRDE ÖLÇÜ Ölçülü Şiir Yazma Türk Şiirinde Ölçü Bir şiirde...

Geleneksel Türk Tiya...

Klasik Türk Tiyatrosu Tiyatro Geleneği Eski Türk Tiyatrosu Geleneksel Türk Tiyatrosu iki...

Tiyatro Yazarları ve...

Ahmet Kutsi Tecer: Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev Ahmet Muhip...

Türk ve Dünya Edebiy...

TİYATRO Tiyatro kelimesi dilimize Yunancadan geçmiştir; Dram, trajedi gibi eserlerin oynandığı(temsil edildiği)yer;...

Lütfen hesabınız için e-Posta adresi giriniz. Size bir doğrulama kodu gönderilecek. Doğrulama kodunu aldığınızda, hesabınız için yeni bir parola seçebileceksiniz.

Giriş Yap

Edebiyat Nedir?

Osmanlı'da Yahudi Komedileri

Yahudi Komedileri Hammer on altıncı yüzyıl sonlarında yapılan bir düğünü anlatırken yahudilerin oynadığı komedilerden söz...

Tiyatronun İlk İnsanla Başlayışı

Genel bir Tiyatro Tarihi’nin ilk sayfalarını karıştırırsanız, “Tiyatronun 3000 yılı” ya da “Tiyatronun 2500 yılı”...

Türk ve Dünya Edebiyatında...

TİYATRO Tiyatro kelimesi dilimize Yunancadan geçmiştir; Dram, trajedi gibi eserlerin oynandığı(temsil edildiği)yer; Tiyatro için oynanan,...

Dört Oyun Çeşidi

Eski Mısır Tiyatrosu’nda dört ya da beş oyun çeşidi var. Bunların en eskisi Piramit Yazıları......

18. Yüzyılda Fransız Tiyatrosu

On Sekizinci Yüzyılda Fransa  On sekizinci yüzyıl Fransa’ya olduğu gibi Fransız Sahnesi’ne de önemli değişiklikler...

20. Yüzyıla Kadar Türk...

Türk Tiyatro Tarihi  Yirminci yüzyılın ilk yarısında tiyatro alanına getirilen kuramlar, girişilen denemeler, karşıt görüşlerle...

Alman Tiyatrosu

Alman Tiyatrosu

1500’den 1800’e Almanya Rönesans Almanya’ya geç geldi. Gerçek tiyatronun gelişiyle daha da geç oldu. On...

Curcuna ile Kol Oyunu

Curcuna İle Kol Oyunu Curcuna il kol oyunu Saraya girmeden önce halk arasında yayılmış, benimsenmiş...

Çağdaş İlkel İnsanlar

İlk insanı anlamanın bir yolu da çağdaş ilkel insanlara bakmak… Tiyatro tarihçileri bu yola sık...

Doğu Medeniyeti ve Tiyatro

Doğu Medeniyeti ve Tiyatro

Doğu Tiyatrosu  On yedinci, on sekizinci yüzyıllarda Avrupalı tüccarlar doğuya yönelmeye, oradan getirdikleri malları batı...

Edebiyatın Etkileri (Tiyatro)

Yunan trajedi yazarları tiyatronun sınırlamalarına uymak zorunda oldukları kadar ,edebiyatın sınırlamalarına da uymak zorundaydılar. Dithirambos...

Eski Roma Tiyatrosu

Eski Roma Tiyatrosu

Roma’da Bir Gün(İ. S. 100) Tiyatro küçük bir stadyum sanki. On beş bin kişi, belki...

Fransız Tiyatrosu

Fransız Tiyatrosu

İlk Tiyatro Yapısına Karşılık Geciken Oyun Yazarlığı  Hopital de la Trinite’deki sonradan tiyatroya çev­rilmiş salonu,...

Gedikpaşa Tiyatrosu

Gedikpaşa Tiyatrosu hayli büyük, gösterişli bir yapıydı. Aralarında Mısırlı Mustafa Fadıl Paşa da bulunan hissedarlar...

Halk Tiyatrosu (İtalyan)

Halk Tiyatrosu (İtalyan)

İtalyan Halk Tiyatrosu  1550 yıllarında bilginler, ressamlar, şairler kili­se adamlarının, devlet ileri gelenlerinin destekleme­siyle, sanat...

İki Çeşit Tiyatro

Tiyatronun tarihini kolaylaştırmak, basitleştir­mek, ya da karışıklaştırmak bizim elimizde. “Tiyatro” sözcüğüne yükleyeceğimiz anlamda bu kolaylığı,...

İlk Rejisör

Başlangıçta büyü herkesin işi. Ama zamanla, bü­yüler çoğalıp çeşitlileştikçe, karışıklaştıkça durum değişiyor. Avcılıkla, savaşçılıkla büyücülüğün...

İlk Türk Oyun Yazarları

Batılı tiyatro anlayışına uygun ilk Türk oyunu olarak gösterilen Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı ko­medisi 1859...

İlkel Komedi

Yukarda günlük amaçlara yönelmeyen bir dans­tan, “Canoe Dansı”ndan söz açmıştık. Birlikte hare­ket etme tadından başka...

İngiliz Tiyatrosu

İngiliz Tiyatrosu

Eliabeth Tiyatrosu İngiltere’nin ayrı bir ada olduğu, ayrı bir dün­yası bulunduğu zaman zaman söylenmiştir. Oysa...

İngiltere’de Restoration

İngiliz Restoration Tiyatrosu’nun gösterdiği ge­lişmelerde Fransız etkisi açıktır. Gerçi bu etki çok önce, Charles Fin...

İspanyol Tiyatrosu

İspanyol Tiyatrosu

İspanya’nın Altın Çağı İtalya’da olduğu gibi, İspanya’da da çekişmeler, kavgalar, yabancı boyunduruğu vardı. Ama sekizinci...

İtalyan Tiyatrosu

İtalyan Tiyatrosu

İtalya'da Rönesans Tiyatrosu  Ortaçağ Tiyatrosu Yunan ile Roma Tiyatrolarından ne kadar ayrıysa, İtalyan Rönesans Tiyatrosu...

Mısır ile Judea

Mısır ile Judea

Yüce Yunan Tiyatrosu’na geçmeden önce, kimi düşünürlerce o tiyatronun kaynakları arasında anılan Mısır Tiyatrosu’na bir...

On Dokuzuncu Yüzyıl Avrupa Tiyatrosu

On Dokuzuncu Yüzyıl Avrupa...

On Dokuzuncu Yüzyılda Avrupa On dokuzuncu yüzyıl devrimler çağıdır. Politika devrimleri 1776’da, 1789’da başlayıp 1830,...

Ortaçağ Tiyatrosu

Ortaçağ Tiyatrosu

Aşağı yukarı iki bin yıl Avrupa tiyatrosu ölüydü. İ.Ö. 400 yılından İ.S. 1600 yılına kadar...

Osmanlı Tiyatrosu

KARAGÖZ Karagöz bir hayal oyunudur. Karanlıkta beyaz bir perdenin arkasına ışık yakılır; deriden kesilmiş insan...

Yunan Tiyatro Unsurları

Yunan Tiyatro Unsurları

Koro İle Oyuncular  Yunan Tiyatrosu’nun çok ilgi çekici bir özelliği olarak görülen “koro” dithirambos şiirlerinden...

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Klasik Türk Tiyatrosu Tiyatro Geleneği Eski Türk Tiyatrosu Geleneksel Türk Tiyatrosu iki başlıkta ele alınır:...

Yunan Tiyatrosu

Yunan Tiyatrosu

Bugün ilkel insanlara bakınca, mitleri, kahramanlık hikayelerini gözden geçirince tiyatronun doğuşunu görebiliyoruz. Ama çağımızdaki anlamıyla...

Organik

Tiyatro Metinleri, Örnek Tiyatrolar, Komedi, Skeç, Tiyatro İndir, Komik Tiyatro ORGANİK Sahnede üç adet pazarcı...

Allah'ın Dediği Olur

Bir Perdelik Manzum Komedya) Yazan: A. Turan OFLAZOĞLU BİRİNCİ SAHNE HURİ - OSMAN sen misin? OSMAN - Benim ana....

Kanlı Kavak (Karagöz Hacivat...

Karagöz Oyunu Kanlı Kavak Kişiler: Karagöz, Hacivat, Karagözün Karısı, Zenne Aşık, Hasan Muslu, Cin Bayram Ağa (Kavak bekçisi,...

Meddah Hikayesi Örneği (Ali...

Ali Askar Ağa’nın Bursa Seyahati Ali Askar (Acem) — Bana bah, Sururi Efendi. Davullar ki çalınır...

Tiyatro Terimleri

Adapte: Yabancı bir eseri yer adları, şahıs adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme;...

Tiyatro Yazarları ve Eserleri

Ahmet Kutsi Tecer: Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev Ahmet Muhip Dıranas: Gölgeler Haldun Taner: Günün...

Mavi Gözlü Yunan Çocuğu Şiiri

Mavi Gözlü Yunan Çocuğu...

Victor Hugo'nun Şiiri Osmalı döneminde çıkan Yunan isyanının Türkler tarafından ( Osmanlı) bastırılmasını eleştrmek -protesto...

Seni Sevmek

À celle que j'aime. Seni Sevmek Sevmek Ölümsüz zamanlarda Yitik bir mabet İçinde bir sunak...

En Güzel İsim (...

En güzel İsim   Kimdi o? İlk görüşte sevdiğim Şimdi tüm güzelliğiyle, Dolu kalbim (Diğerleri...

Phantasm (Heyula)

Phantasm (Heyula)   Bu bir rüya.  Ruhunuz kaçan bir kuş  Ufuklar yakut, Ay zümrüdü anka, ...

Mutlu Aşk Yoktur

There is no happy love - Louis Aragon  Her şeye sahip olamaz insan hiçbir zaman...

Sone (Dağılır yele karşı altın saçları)

Sone (Dağılır yele karşı...

Dağılır yele karşı altın saçları Uçuşurdu bin bir büklüm içinde. Bir hoş ışık vardı gözlerinde...

Sümbül Kasidesi (Baki)

Baki’nin Sümbül İsimli Kasidesi Karamânî Mehmet Efendiye Urınup farkına bir tâc-ı mücevher sünbül Oldı iklîm-i...

Naili-i Kadim ( Çak...

Çak olur sine-i meh sine-i üryanından Mihr olur dağ be-dil guy-ı giribanından Na-muradane düşürdük dili...

Şeyh Galip (Görünce şule-i...

Görünce şu'le-i ruyunda dud pervane Yanardı nur-ı gama hem-çü ud pervane Gerektir encümen-i aşka bi...

Yardan ayrılmışam

Divan edebiyatı şairlerinden Fuzuli" nin "... yardan ayrılmışam" redifli şiiri:   Muhammes   Vay yüz...

Tard u Rekb (Yek...

Yek nazrada kıldın ey yüzü gül Âyînemi âftâbe-i mül Geçdi bana neş'e-i tegafül Hem eyle...

Şiir Nedir?

ğunca düzgün kurallı konuşmaya gayret ederiz. Şiirde kural aranmaz. Şair kelimeleri kelime gruplarını, cümleleri istediği...

Kısa Türkiye Tarihi

I Şelaleye Düşmüştür Zeytinin dalı; Celaliyim Celalisin Celali.   II Üç anayasa ortasında büyüdün: ... ...

Değer mi Hiç?

Bir rüya görür gibi Seninle bulutlara uçtuğumda Bir ateş yakar beni Sevginle tutuştuğumu sanırdım Yağmur...

Hiçbir Semtte

Hiçbir semtte berberin olmadı, 1954-1980 yılları arasında, 26 yılda 28 ev değiştirdin; Leke kuşağı nasıl...

Saat Dört Yoksun

saat dört yoksun saat beş, yok altı, yedi, ertesi gün daha ertesi ve belki kimbilir......

Validem (Abdülhak Hamit Tarhan)

Validem ümmiyeydi, ümmiyenin Var idi ezberinde birçok ilim. (...) Son zamanlar alil olan gözünün Gördüğü...

Ayrılık Sevdaya Dahil

Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın En görkemli saatinde yıldız alacasının Gizli bir yılan gibi yuvarlanmış...

Piraye İçin Yazılmış Şiirler...

O şimdi ne yapıyor şu anda şimdi, şimdi? Evde mi, sokakta mı, çalışıyor mu, uzanmış...

İsimsiz

Sevilmek mi?-öyleyse bırakma yüreğini Şimdiki yolundan ayrılmaya. Olduğun her şeyken şimdi, Olmadığın şey olma. Böylece kibarlığın, lütfun, Aşkın güzelliğin, sonsuz bir...

İki Kalp

İki kalp arasında en kısa yol: Birbirine uzanmış ve zaman zaman Ancak parmak uçlarıyla değebilen İki kol. Merdivenlerin oraya...

Şiir ve Kafiye

ŞİİRDE KAFİYE VE REDİF Halk Edebiyatında Uyak, Kafiye Şiirde Ses Uyumu, Şiirin Müzikalitesi, Şiirde Müzik...

Hece, Aruz ve Serbest...

ŞİİRDE ÖLÇÜ Ölçülü Şiir Yazma Türk Şiirinde Ölçü Bir şiirde dizelerde yer alan kelimeler, heceler...

Naili-i Kadim (Ol padişah-ı...

Ol padişah-ı hüsn k'ola ru-be-rah-ı naz Hurşltlı hire çeşm ede gerd-i sipah-ı naz Gavgay ı...

Mesnevi Nedir?

Mesnevi Nedir?

MESNEVİ Mesnevi Türü ve Özellikleri Mesnevi Nedir? Mesnevi İran edebiyatına özgü bir nazım biçimidir. Türk...

Tevfik Fikret Balıkçılar Şiiri

  BALIKÇILAR - Bugün açız yine evlatlarım, diyordu peder Bugün açız yine; lakin yarın, ümid...

Konuşma Dili Yazı Dili

DİL, DİLLERİN DOĞUŞU KONUŞMA VE YAZI Bir arada yaşayan insanlar, birbirleriyle anlaşmak için birçok vasıtalar...

Dilin İşlevleri

DİLİN İŞLEVLERİ Dilin Kullanım Farklılıkları Dil kullanımı iletişimin gerçekleştiği ortama, zamana, alıcının durumuna vb. gibi...

Dil Kültür İlişkisi

Dil Kültür İlişkisi Dil canlı bir varlıktır. Zaman içinde olumlu ya da olumsuz değişikliklere uğrar....

İletişim

İletişim Nedir? Canlı-cansız varlıkların, canlı ya da cansız diğer varlıklar ile kurduğu, yazılı, sözlü veya...

Türklerin Kullandığı Alfabeler

Alfabeler Bugüne Kadar Kullandığımız Yazılar Hakkında Toplu Bilgi ( Türklerin Kullandığı Alfabeler )  Türkler, eski...

Türkçenin Zenginliği

 Bizim Türkçemiz, eskiden beri pek zengin bir yazı ve edebiyat dilidir. Orta Asya'da büyük bir...

Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki...

Dilimizin (Türkçenin) Dünya Dil Grupları Arasındaki Yeri İnsanların birbirlerine maksatlarını anlatabilmeleri için en önemli vasıta...

Türkçenin Ses Özellikleri

Ses Bilgisi Millet Şarkısı Zulmün topu var, güllesi var, kal’ası varsa, Hakkın da bükülmez kolu;...

Türkçede Harflerin Sınıflandırılması

Harflerin \ Taksimi  Sesli Harfler(vokaller), Sessiz Harfler(konsonant) Türkçede sesli(ünlü) harfler sekiz tanedir: a, e, ı,...

Söyleyiş –Telaffuz-

İnsanın çıkardığı her türlü ses boğumlama yolu ile oluşmaktadır. Nasıl iki ucundan çekilerek gerilmiş bir...

Ses Olayları

Ses uyumları ile ilgili bazı önemli hususlar: Türkçede bir kelime içinde bulunan sesliler(vokaller) kaim­lik, incelik...

Anlamlarına Göre Sözcükler

Sözcükte Anlam Anlamlarına Göre Kelime Çeşitleri  Kelimelerin birden fazla anlamı vardır. Konuşurken ya da yazarken...

Kelime Grupları

Dilimizde bazen duyguları dile getirmek ya da bilgi vermek için sözcükler tek başlarına yetersiz kalabilir....

Eski Metinlerde Kullanılan Arapça...

SÖZLÜK A Ada - Düşmanlar. Addetmek - Saymak. Ağrep - Pek garip, pek tuhaf. Ağuş...

Türkçede Cümle Türleri

Yapısal olarak cümleler çeşitlilik gösterir ve cümleler yapısına göre guruplandırılır. Cümleleri öğelerinin sıralamasına göre adlandırırız....

Cümleler

SÖZDİZİMİ Rabia, zerzevat sepetini sallıya sallaya sabahleyin Sinekli Bakkal sokağına saptı. Bir solukta sokağın ortasına...

Paragraf Nedir?

Cümleden sonra anlamlı en küçük yapı birimine paragraf denir. Buradan da anlaşılacağı üzere paragraf birçok...

Paragrafta Yapı

Paragraflar metinleri oluşturan anlamlı dil birlikleridir. Paragrafların yapısını kelimeler, kelime gurupları ve cümleler oluşturur. Paragraflar...

Paragrafta Anlam ve Ana...

Her paragraf belli bir amaç doğrultusunda oluşturulur. Paragraf yazarı belli bir iletiyi okuyucuya ulaştırmayı hedefler....

Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

Paragraflar küçük düşünce birlikleridir. Yazar duygu ve düşüncesini en iyi şekilde iletmeyi ister. Bu amaçla...

Metin ve Paragraf

Metin ve Paragraf

Paragraf Çeşitleri Edebiyatta yazılı ya da sözlü bir edebi eseri oluşturan kelime, kelime gurubu, cümle...

9. Sınıf Dil ve...

  I. ÜNİTE İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3....

Panel

PANEL Bir tür küme ya da grup tartışmasıdır panel. Bir başkanla birkaç konuşmacının küçük bir...

Tartışma

Tartışma

Sözlü anlatımın ana türlerinden biri de, tartışmadır. Kendine özgü bir yapısı, akışı olan konuşma biçimi...

Sunum

Sunum

Sunum Nedir? Sunumun Özellikleri  Bilim siyaset, ticaret, eğitim vb. gibi farklı birçok alanda bilgi vermek,...

Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması

Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması

ANLATIM TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ANLATIM ÇEŞİTLERİ Anlatımın en genel tanımı bir duygu ya da bir bilginin,...

Anlatımın Oluşumu

Anlatımın Oluşumu

Konuşma ve Yazma Dinlemek ve okumak ana dilinde bir ölçüde pasif bir faaliyet; anlatmak ise...

Anlatımın Temel Özellikleri

ÜSLUP Her yazarın, kendi edebî kişiliğine bağlı bir anlatış şekli vardır. Yazarların birbirinden farklı olan...

Anlatımda Anlatıcının Tavrı

Nesnel ve Öznel Anlatım Anlatım biçimlerini incelemeye geçmeden önce, anlatımla ilgili bazı noktaları tanımalıyız. Bu...

Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

Edebiyatta her anlatım bir amaca yöneliktir. Anlatım gerçekleşmeden bir hazırlık evresinden geçilir. Bu evrede anlatıcı...

Anlatımda Sınırlandırma

Konumuzu Anlama Yöntemi Sözlü ve yazılı anlatımda başarı sağlamanın ilk koşulu, konumuzu anlamaktır. Neyin üzerinde...

Anlatımda Tema ve Konu

KONU: Yaşantımız süresince ya bir şeyler okur, bir şeyler yazarız; ya da bir şeyler dinler,...

Anlatıma Hazırlık

Her yazı ya da konuşma birtakım bilgiler, duygular, düşünceler, tasarımlar, gözlem ve yaşantılar içerir. Daha...

Mizahi Anlatım

Mizahın Türkçe kelime manası gülmecedir. Edebiyatta mizah ise içerisinde okuyucu ya da izleyici gülmeye sevk...

Söyleşmeye Bağlı Anlatım

Söyleşmeye Bağlı Anlatım

KONUŞMALI ANLATIM Edebi ya da öğretici metinlerde karşılıklı konuşma esasına dayanan anlatım biçimine söyleşmeye bağlı...

Gelecekten Söz Eden Anlatım

Gelecekten Söz Eden Anlatım

Geleceğe dair varsayımları ve çıkarımları belirtmek, olması muhtemel olay, olgu ya da durumları irdelemek maksadı...

Düşsel (Fantastik) Anlatım

Düşsel (Fantastik) Anlatım

DÜŞSEL ANLATIM Dilin hayal gücünü geliştirmek, kendine özgü bir kurmaca dünya yaratmak, gerçeklerden uzaklaşarak düşsel...

Kanıtlayıcı Anlatım

Verilen bilginin ya da paylaşılan duygunun okur tarafından benimsenip kabul edilmesi maksatları ile dilin nesnel,...

Tartışmacı Anlatım

Tartışma, okuyucu ya da dinleyicimizi dilediğimiz davranış ve düşünüşe yöneltmek için başvurduğumuz bir anlatım biçimidir....

Açıklayıcı Anlatım

Dilin; bir bilginin, haberin ya da duygunun paylaşılması ve bu paylaşımlara ait ayrıntıların, bilinmeyen özelliklerin...

Öğretici Anlatım

Sözlü ya da yazılı anlatımda, dilin bilgi vermek, haber vermek, açıklayıp aydınlatmak gibi maksatlarla yan,...

Emredici Anlatım

Emredici Anlatım

Okurun ya da dinleyiciyinin istenilen doğrultuda harekete geçmesini sağlamak maksadı ile dilin “yap, tut, dinle”...

Destansı Anlatım

Destansı Anlatım

Okuyucu ya da dinleyicide coşku, heyecan, korku, sevinç, üzüntü vb. gibi duygular uyandırmak maksadı ile...

Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım

Coşku ve Heyecana Bağlı...

Bir kompozisyonda ele alınan konu, ya düz anlatımla, ya da lirik (lirik) anlatımla anlatılır. Düz...

Betimleyici (Tasvir Edici) Anlatım

Betimleyici (Tasvir Edici) Anlatım

Betimleme canlı cansız varlık ya da eşyanın dış görüntüsünün ve içerik özelliklerinin sözlü veya yazılı...

Öyküleyici (Hikaye Edici) Anlatım

Öyküleyici (Hikaye Edici) Anlatım

İlgi çekici, merak uyandırıcı bir olayın ya da durumun neden sonuç ilişkisi içinde sergilenip anlatılmasına...

Ünlem

Ünlem Ve Çeşitleri Bir duyuşu anlatmağa, bir tabiat sesini taklide veya bir kimseyi çağırmak için...

Bağlaç

Bağlaç Söz içinde kelimeleri, kelime gruplarım ve cümle­leri bağlamağa yarayan kelimelere Bağlaç denir: ve, ile,...

Edat ve Çeşitleri

Bir ismin söz içinde başka kelimelerle ilgilerini gösteren kelimelere. Edat denir: için, fakat, gibi, ile....

Zarf ve Çeşitleri

Fiillerin, sıfatların veya, bazı zarfların basma ge­lerek onların manalarını kısan kelimelere zari denir: pek, az,,...

Fiilde Çatı

Çatılarına Göre Fiiller: Fiilde çatı, fiil kök ve gövdesinin anlamca herhangi bir değişikliğe uğramadan fiilden...

Fiilimsiler - Eylemsiler

Fiilimsiler İsim - fiiller, Sıfat - fiiller, Bağ – fiiller Sabah serinliğinde bağı dolaşıp kehribar renkli bir...

Fiiller (Eylemler)

Fiillerin Yapısı Fiil türeten ekler ve bunlarla yapılan fiiller “Dün sabah çantaları, omuzlarında mektebe koşan...

Zamir (Adıl)

Zamir Ve Çeşitleri Size yazdığım mektuptan sonra ne kadar zaman geçti,, pek iyi bilmiyorum. Birçok karışık...

Sıfat (Önad)

Sıfat ve Çeşitleri  Parasızın yürüyüşü soluk, rengi uçuk, sesi bozuktur; şayet gülse bile gülüşünde ham...

İsim

İsim ve Çeşitleri İnsan, hayvan, veya eşya gibi her hangi bir maddi varlığın adına madde(cins) ismi...

10. Sınıf Dil ve...

10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Konu Listesi: Aşağıdaki listeden ilgili konuyu seçebilirsiniz...   I....

Metinlerin Sınıflandırılması

Metinlerin Sınıflandırılması

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Edebiyatta ya da başkaca herhangi bir bilimde aynı veya benzer özellik gösteren ürünlerin...

Eleştiri ( Tenkit )

Eleştiri ( Tenkit )

ELEŞTİRİ ( TENKİT ) TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Eleştiri Nedir?, Tenkit Nedir?, Eleştiri Özellikleri? Bir edebi...

Makale

Makale

MAKALE TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Yalın bir tanımla herhangi bir konuda belli bir görüşü, belli bir...

Deneme

Deneme

DENEME TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Yazı türleri içinde denemeyi ayırmak, yerini ve özelliklerini belirlemek için bugüne...

Fıkra ( Köşe Yazısı )

Fıkra ( Köşe Yazısı...

FIKRA TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Bir yazarın, günlük olaylardan esinlenerek yazdığı ve o konu üzerinde, kendi...

Haber Yazıları

HABER YAZISI VE ÖZELLİKLERİ Belli bir yer ve zamanda meydana gelen olay, olgu ya da...

Sohbet ( Söyleşi )

Sohbet ( Söyleşi )

Yazarın günlük hayattan ya da tarih, siyaset, edebiyat gibi farklı kaynaklardan aldığı bir konuyu yazısında...

Gezi Yazısı ( Seyehatname )

Gezi Yazısı ( Seyehatname...

Bir edebiyat sanatçısının, ya da edebiyattan anlayan birinin, gezip gördüğü yerler hakkında yazdığı yazıya geri...

Biyografi ( Hayat Hikayesi )

Biyografi ( Hayat Hikayesi...

BİYOGRAFİ TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Türlü sanat ve meslek dallarında ün yapmış kişilerin yaşamlarının toplum açısından...

Otobiyografi ( Öz Yaşam Öyküsü)

Otobiyografi ( Öz Yaşam...

OTOBİYOGRAFİ TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Sanat, edebiyat, siyaset ya da başka alanlarda ünlenmiş bir kişi kendi...

Anı ( Hatıra )

Anı ( Hatıra )

ANI ( HATIRA ) TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Öğretici ya da bilgi kazandırıcı yazı türlerinden biri...

Günlük ( Günce )

Günlük ( Günce )

GÜNLÜK VE ÖZELLİKLERİ Çoğu kişiler günlük tutar. Eskiden buna “hatıra defteri tutma” denirdi. Yazar olsun...

Mektup ( Name )

Mektup ( Name )

MEKTUP ÖZELLİKLERİ İnsanoğlunun yaşamında sık sık başvurduğu en yaygın bir yazı türüdür mektup. Tanıdıklarımızdan, sevdiklerimizden,...

Söylev (Hitabet - Nutuk)

Nutuk Türü Ve Özellikleri Söylev nedir?, Söylev türleri, Söylevin özellikleri Nutuk kelimesi Arapçadan dilimize girmiştir....

Mülakat ( Görüşme )

MÜLAKAT TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Mülakat nedir?, Mülakat türleri, Mülakat özellikleri, Mülakat yapma Sanat, siyaset, spor,...

Röportaj

Röportaj

RÖPORTAJ TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Röportaj Nedir?, Röportajın Özellikleri Nelerdir?, Röportaj Mülakat Farkı. Gazete dergi gibi...

Şiir

Şiir Bilgisi Şiir Sanatı Şiir Nedir? Duygu, düşünce ve hayallerin alışılmış ifade kalıplarının dışına çıkılarak...

Tiyatro (Oyun, Temaşa)

TİYATRO TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Tiyatro Nedir? Tiyatronun Özellikleri Tiyatro Türleri Öyküler, romanlar gibi tiyatro da...

Roman

ROMAN TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Roman Nedir? Yaşamdaki her türlü olayın belli bir zaman düzleminde, neden...

Hikaye (Öykü)

HİKAYE TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Hikaye Nedir? Hikayenin Özellikleri Nelerdir? Hikaye Türleri Nelerdir? Hikaye, herhangi bir...

Masal

MASAL TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Halk anlatmaları adını verdiğimiz türlerin içerisinde en eskisi hiç şüphesiz masallardır....

Fabl ( Hayvan Masalları...

FABL TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ ( HAYVAN MASALLARI ) Kahramanlarının insan dışındaki canlı cansız varlıkların oluşturduğu...

Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri

SANAT METİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ Daha önce ortaya atılıp incelenen üzerinde söz söylenen bir konunun yeniden işlenmesi,...

Münazara

MÜNAZARA TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Münazara Nedir? Biçim yönünden açık oturuma benzeyen bir tartışma biçimidir münazara....

Forum

FORUM TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Forum Nedir? Bu konuşma ya da tartışma biçimine ad olan forum...

Sempozyum

SEMPOZYUM(BİLGİ ŞÖLENİ) TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Sempozyum Nedir? Küçük bir konuşmacı gurubu, belirli bir konunun belirli...

Açık Oturum

AÇIK OTURUM TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Açık Oturum Nedir? Toplumun ya bir kanadım, ya da tümünü...

Konferans

KONFERANS TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Konferans Nedir? Konferans verme Sanat, siyaset, bilim, edebiyat gibi herhangi bir...

Bilimsel Yazılar (Makale, Tez,...

BİLİMSEL YAZILAR Bilindiği üzere yazılı anlatım türleri çok çeşitlidir. Bunlar, insanın günlük hayatında resmi ve...

12. Sınıf Dil ve...

I. Ünite: SANAT METİNLERİ 1- Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri 2- Sanat Metinleri a-Fabl b-Masal c-Hikâye...

Edebi Metin

EDEBİYATTA METİN NEDİR? Sanatsal Metin Metin Türleri Bir yazarın ya da bir şairin kendi hayal...

Metin Nedir?

METİNLER Yazılı ya da Basma Eser Bir olay, olgu, durum ya da düşüncenin belli kurallar...

Dilin İnsan ve Toplum...

DİLİN HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Dil ve Toplum Dil, Milli Birlik ve Beraberlik Zaman içinde...

Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi

EDEBİYATA YARDIMCI BİLİM DALLARI Edebiyata Yakın Bilimler Edebiyat Hangi Bilimlerle İlişki İçindedir? Edebiyat doğrudan ya...

Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri

EDEBİYAT VE GÜZEL SANATLAR Edebiyat Sanatı Edebiyat Hangi Sanat Dalı Edebiyat malzemesi dil olan bir...

Güzel Sanatlar

GÜZEL SANAT DALLARI NELERDİR? Güzel Sanatlar ve Edebiyat Güzel Sanat Çeşitleri Güzel sanatlar, kullandıkları malzeme,...

Manzume Nedir?

MANZUMENİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ Eski dilde metinleri ayırmak için “manzum” ve “ mensur” (nazım ve nesir) kelimeleri kullanılırdı. Burada...

Manzume ve Şiir Farkı

MANZUM, MENSUR VE MANZUME KAVRAMLARI Manzumeyi Şiirden Ayıran Özellikler Manzume ve Şiirin Benzer Özellikleri Günümüzde...

Şiir Okuma ve Ezberleme

ŞİİR OKUMAK Şiir ve Diksiyon Güzel Şiir Okuma Yöntemleri Şiir Okumanın Faydaları Anlatım sanatları arasında...

Metin ve Şair

METİN VE ŞAİR ARASINDAKİ İLİŞKİ Edebi Kişilik ve Sanat Anlayışı Şairi Bulma, Şairin Hayatı Şair...

Şiir Yorumlama

ŞİİRDE BİÇİM VE ANLAM Şiirde Anlamın Oluşumu Tema Konu ve Anlam Şiirler birer sanat eserleridir....

Şiir ve Gelenek

DÖNEMLERE GÖRE TÜRK ŞİİRİNİN GELİŞİMİ Türk Şiirinin Dönemleri Şiir ve Motif Bir dönemde zihniyet, kültür,...

Şiirde Gerçeklik ve Anlam

ŞİİRİN ANLAM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Şiir Dili ve Günlük Dil Şiirde Alamın Sağlanması Şiir bir sanattır...

Ahenk Unsurları (Ses ve...

ŞİİRDE AHENK UNSURLARI Şiirde Ölçü, Kafiye, Redif, Aliterasyon, Asonans, Tekrir, Şiir Ritim ve Ahenk İlişkisi...

Şiir Dili

Şiir Dili

ŞİİRDE DİL - ÜSLUP Şiirde Dil ve Anlatım Özellikleri Şiir dili günlük konuşma dilinden ve...

Şiirde Tema

ŞİİRDE TEMA, KONU VE ANA FİKİR Şiirin Temasını ve Konusunu Bulma Ana Fikir Nedir? Tema...

Şiirde Yapı

ŞİİRDE YAPI ÖZELLİKLERİ Şiirin Yapısını Oluşturan Unsurlar Şiir Biçim Özellikleri Şiir insanda farklı duygular ve...

Şiir ve Zihniyet

ŞİİRLERDE ZİHNİYET BELİRLEME Şiirde Zihniyet Nedir? Zihniyet unsurları nelerdir? Bir dönemde siyasi, askeri, sosyal, askeri,...

Şiir İnceleme

Şiir İnceleme

ŞİİR İNCELEME YÖNTEMİ Şiir Nasıl İncelenir? Şiir İnceleme Örneği Şiir Tahlili İnsanın duygu ve düşüncelerini...

Epik Tiyatro

Epik Tiyatro

EPİK TİYATRO VE ÖZELLİKLERİ Epik Tiyatro Nedir? Tiyatro dünyasına 20. Yy’da Bertolt Brecht (Bertol Brek) tarafından kazandırılmış...

Çağdaş Dram

ÇAĞDAŞ DRAM VE ÖZELLİKLERİ Günümüz Tiyatrosunun Özellikleri Çağdaş Dram Hakkında Bilgi Batı tiyatro geleneğinin klasik...

Kukla

Kukla

KUKLA SANATI VE ÖZELLİKLERİ Kukla Nedir? Kukla Çeşitleri Kukla Hakkında Bilgi Bez, tahta, karton benzeri...

Pandomima

PANDOMİMA TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Pandomim Nedir? Pandomim Türünün Tarihi Gelişimi Pandomim Hakkında Bilgi Kısaca sözsüz...

Dram

DRAM TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Dram Nedir? Dram Türünün Tarihi Gelişimi Dram Hakkında Bilgi Dram, Klasik...

Komedi (Komedya)

KOMEDİ TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Klasik Komedi, Eski Yunan Komedisi Komedi Hakkında Bilgi, Komedi Nedir? Komedi...

Trajedi (Tragedya)

TRAJEDİ TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Klasik Trajedi, Eski Yunan Tragedyası Trajedi Hakkında Bilgi Eski çağlarda insanlara...

Köy Seyirlik Oyunları

Köy Seyirlik Oyunları

KÖY SEYİRLİK TÜRÜ OYUNLAR VE ÖZELLİKLERİ Köylerde Oynanan Oyunlar, Halk Drama Sanatı Köy Seyirlik Oyunu...

Meddah

MEDDAH GELENEĞİ Meddah nedir? Meddah Özellikleri, Meddah Hikayeleri Meddah Hakkında Bilgi İslami Türk Edebiyatı devrinde...

Ortaoyunu

ORTAOYUNU ÖZELLİKLERİ Ortaoyunu Metinleri, Ortaoyunu Örnekleri Ortaoyunu Nedir? Etrafı tamamen seyirci ile çevrili orta bir...

Karagöz Hacivat

KARAGÖZ HACİVAT OYUNU Karagöz Oyununun Özellikleri, Karagöz ve Hacivat Hayatı Karagöz Hacivat Kimdir? Karagöz oyunlarında...

Metin ve Yazar

METİN VE YAZAR İLİŞKİSİ Metinlerin Yazarın Hayatından İzler Taşıması Anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerde metnin...

Anlama ve Yorumlama

OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLERİ ANLAMA VE YORUMLAMA Anlatma ve Göstermeye Bağlı Metinleri Anlama ve...

Metin ve Gelenek

METİN VE GELENEK İLİŞKİSİ Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinlerde Gelenek Metinde Geleneğin Özelliklerini Belirleme Bir...

Metinde Dil ve Anlatım

OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLERDE DİL VE ANLATIM Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinlerde Anlatıcı Anlatıcı...

Metinde Tema

TEMA NEDİR? Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinlerde Tema Metnin Temasın Bulma Anlatma ve gösterme esasına...

Metin ve Yapı (kişi, yer, zaman, olay, anlatıcı)

Metin ve Yapı (kişi,...

OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLERDE YAPI Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinlerde Yapı Yapı Unsurları Nelerdir?...

Metin ve Zihniyet

ANLATMAYA BAĞLI METİNLERDE ZİHNİYET Metinde Zihniyet Bulma Bir Metnin Yazıldığı Dönemin Özelliklerini Taşıması Her edebi...

Olay Çevresinde Gelişen Edebi...

ANLATMA GÖSTERME VE HEYECANI DİLE GETİRME Anlatma Yolları Günlük hayatta başımızdan geçen bir olayı anlatmak...

Masal Türü ve Özellikleri

MASAL Halk Edebiyatında Masal Türk ve Dünya Masalları Masallar destanlardan doğmuştur. Edebiyatta çocuk ya da...

Fabl Türü ve Özellikleri

FABL Fabl Türünün Tarihi Gelişimi Fabllarda Ahlak Dersi Hayvan Masalları Kahramanlarını canlı cansız varlıkların bitki...

Destan Türü ve Özellikleri

DESTAN (epope) Destan Türünün Tarihi Gelişimi Türk ve Dünya Edebiyatında Destan Destan Nedir? Olağanüstü olayları...

Halk Hikayesi Türü ve...

HALK HİKAYESİ Halk Hikayelerinin Oluşumu Halk Hikayesi Çeşitleri Türk edebiyatında çağdaş   anlatı geleneğimiz belli aşamalardan...

Mesnevi Türü ve Özellikleri

MESNEVİ Mesnevi Yazma Geleneği Mesnevi Türünün Tarihsel Gelişimi Mesnevi Nedir? Mesnevi en elverişli bir sanat...

Manzum Hikaye Türü ve...

MANZUM HİKAYE Şiirsel Hikayeler Bu tür hikayelerde diğer düz yazı anlatı türlerinde olduğu gibi kişi,...

Hikaye Türü ve Özellikleri...

HİKAYE NEDİR? Öykü – Hikaye Türünün Tarihsel Gelişimi Gerçek hayattan, tarihten, doğadan veya tamamen hayal...

Roman Türü ve Özellikleri

Roman Türü ve Özellikleri

ROMAN NEDİR? Roman ve Hikaye Arasındaki Farklar Romanın özellikleri Uzun anlatıma dayalı edebiyat türlerinden roman,...

Öğretici Metinleri Okuma

ÖĞRETİCİ METİNLERİ OKUMA VE ANLAMA Okumak da tıpkı yazmak gibi önem ve dikkat isteyen bir...

Metin ve Yazar İlişkisi

ÖĞRETİCİ METİNLERDE METİN VE YAZAR İLİŞKİSİ Öğretici Metin ve Yazar Her metin az ya da...

Anlam ve Yorum (Öğretici...

ÖĞRETİCİ METİNLERİ ANLAMA VE YORUMLAMA Öğretici Metinlerde Anlam Bir eserin anlamlı tüm birimlerinde ortaya konan...

Metin ve Gelenek

ÖĞRETİCİ METİNLERDE GELENEK 9. Sınıf Gelenek ile Metin İlişkisi Öğretici Metinler ve Gelenek Edebiyatta, aynı...

Öğretici Metinlerde Dil ve...

ÖĞRETİCİ METİNLERDE DİL VE ANLATIM Yazılı Anlatımda Dil ve Üslup? Anlatımın Nitelikleri Her yazı belli...

Ana Düşünce (Ana Fikir)

Ana Düşünce (Ana Fikir)

ÖĞRETİCİ METİNLERDE ANA FİKİR (DÜŞÜNCE) Ana düşünce nedir? Öğretici Metinlerde Ana Düşünceyi Bulma Ana Fikir;...

Öğretici Metinlerde Yapı (Plan)

Öğretici Metinlerde Yapı (Plan)

ÖĞRETİCİ METİNLERDE YAPI (PLAN) Öğretici Metinlerin Yapısını Oluşturan Unsurlar Nelerdir? Öğretici Metin Türlerinde Yazı Yazma...

Öğretici Metinlerde Zihniyet

ÖĞRETİCİ METİNLERDE ZİHNİYET Metin ve Zihniyet Arasındaki İlişki? Öğretici Metinlerde Zihniyeti Belirleme Edebiyatın her döneminde...

Öğretici Metinleri İnceleme

Öğretici Metinleri İnceleme

ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME Öğretici Metinler Nelerdir? Öğretici Metinleri Sınıflandırma Edebiyat bir güzel sanat dalıdır. Tarihin...

9. Sınıf Türk Edebiyatı...

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KONU LİSTESİ İlgili başlığa tıklayarak konu hakkındaki makaleye ulaşabilirsiniz. I....

Meddah (Klasik Türk Tiyatrosu)

XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Meddah Nedir?...

Mesnevi

Mesnevi

XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Mesnevi Nedir?...

Halk Hikayeleri

XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Anlatmaya Bağlı...

Dini Tasavvufi Türk Şiiri...

Tekke Şiiri? Tekke Şiirinin Özellikleri Dini tasavvufi halk şiiri konularına göre farkı isimler almaktadır. Bu...

Dini Tasavvufi Türk Şiiri

Tekke Şiiri? Din, Allah’ın varlığı – birliği (tevhit), hoşgörü, insanlık sevgisi gibi konularda insanları aydınlatmak,...

Destan

Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Destan Nedir? Destan Nazım Biçiminin Özellikleri Halk şiirinin en...

Varsağı

Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Varsağı Nedir? Varsağı Nazım Biçiminin Özellikleri Aşık Tarzı halk...

Semai

Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Semai Nedir? Semai Nazım Biçiminin Özellikleri Aşık Tarzı halk...

Koşma

Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Koşma Nedir? Koşma Nazım Biçiminin Özellikleri Koşma Çeşitleri Halk...

Aşık Tarzı Halk Şiiri

Aşık Tarzı Halk Şiiri

Aşık Geleneği Aşık Tarzı Halk Şiirinin Özellikleri Halk şiirinde eline sazını alarak köy köy, il...

Türkü

Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri Türkü Nedir? Türkü Çeşitleri Anonim halk şiirinin en yaygın nazım...

Mani

Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri Mani Nedir? Mani Türleri Yedili hece ölçüsü ile yazılması nedeni...

Anonim Halk Şiiri

Anonim Edebiyat Edebiyatta Anonim kavramı söyleyeni belli olmayan eser anlamında kullanılmaktadır. Halk edebiyatında bilinen birçok...

Halk Şiiri

Türk Halk Şiiri Halk Şiirinin Özellikleri Halk şiiri deyince akla halkın kendi içinde kendi kültür,...

Terkib-i Bend

Terkib-i Bend

TERKİB-İ BEND NAZIM BİÇİMİ Terkib-i Bend Nedir? Terkib-i Bend Örneği Klasik Türk Şiirimizde (Divan Şiiri) bendler...

Muhammes

Muhammes

MUHAMMES NAZIM BİÇİMİ (Beşlikler) Muhammes Nedir? Muhammes Örneği? Klasik Türk Şiirinde (Divan Şiiri) beşliklerden oluşan...

Çevrimiçi Kişiler

102 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

İçerik Görselleri

Yukarı
Ramazan İlbay tarafından tasarlandı milliedebiyat.com | Destek Ramazan İlbay